sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2005-12-20
Trenerer myndighetene gyrorensingen av Rauma?
Trenerer veterinærmyndighetene planene for å rense Rauma for lakseparasitten? - De er i hvert fall elendige pådrivere for å få satt i gang den planlagte kjemiske krigen mot gyroen, og overvåkingsprøver bli liggende i ukevis før de blir analysert, hevder Vidar Skiri overfor Fiskeguiden.( Her er et glimt fra gode,gamle dager i Rauma, en av landets aller vakreste lakseelver.)
-Dette er første sesongen jeg ikke har fått laks på Fiva før i juli, rapporterer Vidar Skiri fra gyroinfiserte Rauma. Skiri er skuffet over Veterinærmyndighetene, som ønsker tydeligvis minst mulig laks i elva for å unngå smittespredning. Dessuten er de elendige pådrivere for å få gyroen fjernet og har lite til overs for oss som setter ut fisk for å sikre havreserven. Prøver fra vassdrag under overvåking blir liggende i ukevis før de blir analysert. Det blir åpenbart ingen kjemisk behandling av Rauma i 2006, slik planene var, sier en skuffet Vidar Skiri til Fiskeguiden.

Det ble i 2005 tatt 118 smålaks med en samlet vekt på 197,5 kilo, 55 mellomlaks på 241,2 kilo, 12 storlaks på tilsammen 85,7 kilo og 23 oppdrettslaks på tilsammen 85,7 kilo. Totalfangsten ble da 208 laks med en samlet vekt på 627,4 kilo og 221 sjøørret på tilsammen 348,7 kilo.

Lang flere rømlinger fra Tustna enn opplyst!
Det ble i 2005 fanget en fettfinneklippet laks på 17,5 kilo og en på 13,9 kilo. Når totalgjenfangsten av antall fisk er lav, blir det også får større fisk. Det ble satt ut ca 50 000 smolt også i år, som vil gi noen gjenfangster av smålaks. Utsettingssystemet virker, men det er total sett så kostbart at det vil stoppe seg selv, hvis det ikke snart blir en annen framdrift i gyrobekjempelsen, sier Skiri. Det spesielle i 2005 var at det ble fanget svært få laks i øvre halvdel av vassdraget, noe som kan skyldes lite fiske. 30 prosent av laksefangsten er oppdrettsfisk. Omtrent det samme som året før. Skiri forteller at det med stort krav av pålitelighet blir hevdet at fra Tustna-anlegget rømt nærmere 800 000 laks og ikke 490 000 som det ble påstått overfor media. Det er vel derfor ikke grunn til å tro at innslaget oppdrettslaks blir mindre heretter, sier han.

Det ble fanget langt færre sjøørreter i 2005 enn året før, noe Skiri ikke kan gi noen god forklaring på.

Mer info om Rauma finnes på våre spesialsider.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS