sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2005-12-21
Enkelt å sterilisere oppdrettslaksen!
Det er lettvint å sterilisere oppdrettslaks, sier professor Trygve Gjedrem til Fiskeguiden.Metodikken ble utviklet allerede i 70-årene. Med nok vill stamfisk i elvene, har rømt oppdrettfisk ingen tjangs. Dessuten er ikke situasjonen for den norske atlantiske laksen så dramtisk som mange vil ha det til, mener han. Se grafikk over fangstutviklingen!
Den gang vi på slutten av 1970-tallet utviklet metodikken med å produsere steril laks, var lakseoppdretterne ikke interessert å ta den i bruk, sier professor Trygve Gjedrem til Fiskeguiden. Sammen med professor Harald Skjervold var med å temme den norske villaksen.

Varmebehandling av befruktet rogn
Metoden er enkel. Dersom man tar befruktet rogn på et visst stadium og utsetter det for en varmebehandling på 28-30 grader, økes kromosontallet fra to til tre, og vips så har man sterile tripolider.

Tripolider av hunfisk vil ikke lenger produsere rogn, mens hanfiskens melke ikke er befruktningsdyktig.
Trygve Gjedrem henviser til at det i Skottland produseres en god del tripolider i produksjon av regnbueørret, og i USA og Autralia benyttes metodikken i produksjon av østers..
<
Hormonbehandling ikke akseptabelt.
Det er også mulig å hormonbehandle stamfisken til bare å produsere sterile tripolider, men hormonbehandling av norsk oppdrettslaks vil aldri bli akseptert og vil ødelegge den norske farmlaksens gode renome.

Oppdrettslaksen har ingen tjangs mot villaksen på gyteplassene!
Trygve Gjedrem sier at rømningsproblemet ikke var noe tema den gang man begynte å lage den første oppdrettslaksen. Man antok at den ikke ville kunne konkurrere med villaksen oppe i elvene. Ved å sørge for en god nok gytebestand av villaks, tror han fremdeles ikke at rømlinger vil kunne dominere, spesielt i større vassdrag, mens de i mindre elver med lite vill stamfisk, kan gi negative utslag. I større vassdrag med god gytebestand av villfisk, vil de svakere rømlinger av oppdrettslaks ikke ha en tjangs i kampen på liv og død med sine ville frender. I mindre elver, med lite stamfisk, kan derimot rømlingene boltre seg fritt og påføre den ville elvebestanden stor skade.

Hva med avkommet etter rømlingene?
Gjedrem etterlyser mer forskning på hvordan yngelen av rømt oppdrettsfisk oppfører seg som laksunger i elvene, om de er stedbundne og om de kommer tilbake til plassen de vokste opp.

Situasjonen for den norske villaksen er ikke så dramatisk!
Trygve Gjedrem understreker at det som historisk sett har berget villaksbestandene for innavl, er de 3 prosent av feilvandringer av villaks som skjer i de fleste elver. Nettopp disse krysningene mellom feilvandret villaks og elvens egen laksestamme, har de fleste ville elvebestandene hold seg sunne og friske, fastholder Gjedrem.

Trygve Gjedrem mener at situasjonen for den atlantiske villaksen ikke er så dramatisk som mange vil ha det til. Mens verdensfangsten av atlantisk villaks er redusert fra over 12 000 tonn til 3 000 tonn fra toppen i 70-årene og til i dag, er den norske fangsten bare halvert fra 2 000 til 1 000 tonn.Se grafikken.Med en skikkelig forvaltning av lakselvene mener Gjedrem at det på lang sikt er mulig å opprettholde et godt laksefiske i de fleste av elvene våre...<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS