sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2006-02-24
-Mine 30 beste sjøørret-plasser langs Oslofjorden!
Sportsfiskeren Ingar Heums nye bok om Sportsfiske langs Oslofjorden, som kommer på Bokklubben Villmarksliv nå i mars, blir betegnet som en veiviser til fiskelykke. Fiskeguiden har bedt Ingar om å blinke ut 30 av sine beste sjøørret-plasser og her er listen over favorittplassene hans. For Fiskeguiden av Ingar Heum
1. Grimsøya – stor halvøy som særlig på vestsiden gir mange fine sjøørretmuligheter. Friarealet på Dusa består av en rekke øyer og skjær som delvis er forbundet med fastlandet med gangbruer, her er både slukfiske og fluefiske etter sjøørret godt egnet, kysten varierer fra grunne mudderflater til svaberg med noen meters dyp like utenfor.

2. Karlsøy - to øyer som har bruforbindelse over det smale og grunne Nøtsundet. Populære hytteområder som kanskje helst bør besøkes utenfor helgene i høysesongen, fine sjøørretplasser rundt begge øyene, men finest er det kanskje i de ytre områdene.

3. Torsneshalvøya, Borge/Sarpsborg – Her finner man en variert kyst med svaberg, strender og skogkledde åser. Dette er et forholdsvis lite utbygd område, og vil man ta beina fatt, kan man oppsøke mange fine og idylliske fiskeplasser, blant annet Langvika og Brevika som er to forholdsvis grunne bukter og tilbyr fine strender og skjær for sjøørretfiske.

4. Vesterøya, Hvaler - områdene rundt de større kilene og vauene ut mot åpent hav, så som Vauerkilen, Kuvauen, Guttormsvauen eller Utgårdskilen med den kjente fiskehavna, er er fluefiske og slukfiske godt egnet, vading er en ofte nødvendig. Odder og nes som markerer skillet mellom grunne bukter med sandbunn og strømmende, friskt sjøvann utenfor, vil også kunne være sikre kort og her er ikke vading like nødvendig.

5. Kurefjorden og Krokstadfjorden – to grunne fjorder som skilles av øya Åven. Fjordene er grunne og deler av Kurefjorden er vernet som fuglereservat. Dorging er mest aktuelt i fjordene, men vading kan fungere utenfor reservatet, landfiske fra Åven er bra, både fluefiske og slukfiske fungerer godt.

6. Larkollen - flere fine strekninger som er godt egnet for sjøørretfiske, bl.a. fra Rødstranda og nordover til Gårdstangen. Våren og høsten er en rolig tid i feriestedet Larkollen, og da bør sjøørretfiskerne kjenne sin besøkelsestid.

7. Jeløya - Sørkysten av øya er preget av lange strender og forholdsvis grunne områder. Inne i Verlebukta er det mulig å prøve sjøørreten på våren. Mer urørt natur er det lenger sørvest, Reierbukta er svært langgrunn og krever helst vadere, mens lenger vest ligger de finere badestrendene på Alby og i Breidbukta.

8. Jeløya – på østsiden av øya, i Mossesundet ligger den store og svært grunne Kjellandsvikbukta. I de indre delene av bukta er det kun en meter dypt, og her må man basere seg på vadere. Lenger ut mot Skjæret faller det til mellom tre og åtte meter, og her benyttes det både båt, kano og bellyboat. Kjellandsvikbukta er en fin fiskeplass for både slukfiskere og fluefiskere. Foruten en god bestand av sjøørret har dette også blitt en hot-spot for havabbor.

9. Drøbak/Son – mange gode sjøørretplasser mellom til dels bratte fjell og tett hyttebebyggelse, verd å prøve er blant annet Emmerstadbukta og Skiphellebukta. Ikke de tetteste bestandene, men sjanser for stor fisk.

10. Bunnefjorden – strekningen langs Oppegård og opp til Oslogrensa har mange populære plasser, blant annet Ingierstrand, Bestemorstranda, Hvervenbukta og Ljanskollen. Nattfiske på våren bør forsøkes, særlig når børstemarken leker.

11. Kalvøya, Bærum - Kalvøya er lett tilgjengelig fra Kadettangen i Sandvika, og det er lett å ta seg fram ute på øya. Det er i hovedsak forholdsvis grunt rundt Kalvøya, alle metoder er aktuelle. Sjøørreten går rundt hele øya, om man fisker på innsiden eller utsiden avhenger mest av årstid, tid på døgnet eller temperatur og vær.

12. Konglungen, Asker – Ei lang halvøy med Vettre innerst og den eksklusive sørlandsidyllen Konglungen helt ytterst. Sørsiden av Konglungen mot Blakstadbukta er lite utbygd og populær blant mange fiskere, Spiraodden og Spirabukta er sjøørretfiskernes favoritter, men mange andre strekninger bør forsøkes, blant annet inne i Leangbukta nord for Konglungen.

13. Elnestangen, Asker – en av de mest populære plassene på Askerkysten og det tas jevnlig stor sjøørret her. Fisket på Elnestangen er gjerne godt fra senvåren til ut på forsommeren. Tidligere på våren er imidlertid de grunne og varmere vikene ofte å foretrekke, blant annet er grunnene inn mot Sjøstrand rett sør for Elnestangen fine.

14. Sandspollen, Røyken - En stor og grunn poll som ligger to kilometer sørøst for Sætre. Sandspollen er fra gammelt av kjent for å være en rik fiskepoll og også ei lun havn for fiskere. Sandspollen er bare 10–12 meter på det dypeste og varmes fort opp på våren, tilsvarende legger det seg fort is på vinteren. Fineste muligheter har man i sør med strender og svaberg.

15. Østnestangen, Hurum - en kilometer vest for Sagene, ligger den lange Østnestangen. Østnestangen kan være fin både for slukfiske, fluefiske og meite etter sjøørret. Den sørvendte Østnestangen er begynnelsen på en lang undervannsrygg som strekker seg helt ned til øya Mølen midt ute i fjordbassenget, dorging kan være aktuelt ned mot Mølen.

16. Lierstranda, Drammen – grunt område fra utløpet av Drammenselva og østover til utløpet av Lierelva. Særlig er områdene rundt Gilhusodden med utløpet av Lierelva er et fint naturområde med løvskog og langgrunne, sivkledde bredder, her er vading mest aktuelt, men vestover er også landfiske greit. Sjøørreten tas på både sluk og flue, dorging og isfiske gir også bra med sjøørret.

17. Svelvikstrømmen, Drammensfjorden – Østlandets sterkeste tidevannsstrøm oppstår ved av vannet presses gjennom det trange sundet ved Svelvik, i tillegg kommer alt ferskvannet fra Drammenselva som gjør at området er preget av brakkvann. Vinter og tidlig vår kan fisket i Svelvikstrømmen være svært godt, og sjøørreten har ofte en høy snittvekt. Den landfaste Batteriøya i Svelvik og breddene langs Verket på motsatt side er flotte for sjøørretfiske.

18. Sandebukta/Holmestrand - Fra Smørstein og helt ut til Holmestrand går kysten inn til de brattene fjellene som kjennetegner Holmestrand. Sjøen er likevel forholdsvis grunn langs land de fleste steder, det er her mange populære sjøørretplasser med leopardbunn. Kysten er her mange steder lett tilgjengelig, men jernbanen går mellom gamle E18 og stranda. Sluk og meite med brisling er mest aktuelt, flue bør også prøves der breddene tillater dette.

19. Horten/Borrehaugene - Fra Sjøguttskolen sør for Horten og ned til Borrehaugene en kilometer lenger sør. Her danner kysten flere grunne bukter der sjøørretfisket kan være godt tidlig på sesongen, men nattfiske kan fungere også utover mot sommeren. Tilgjengeligheten er god på hele denne strekningen, man kan i all hovedsak spasere langs strandkanten hele veien, vading er likevel en fordel de fleste steder.

20. Ringshaug, Tønsberg - Sør for Karlsvikodden ligger den vide og grunne Ringshaugbukta, som fortsetter til friarealene ved Ringshaug. Kysten er langgrunn og bunnforholdene veksler mellom grunne mudder- og sandflater og partier med rullestein og tang, vading er mange steder nødvendig.

21. Melsomvik, Stokke - Kysten fra Melsomvik østover til Trælsodden ved munningen av Vestfjorden (fra Tønsberg) er ubebygd og et flott turområde. Kyststrekningen er preget av mindre odder og lange grusstrender med skjellsand og muslingbanker. Kysten er stort sett langgrunn og krever mange steder vadere.

22. Barkevika, Tjøme – den sørvestre delen av Tjømelandet har mange fine sjøørretplasser ut mot Tjømekjæla, populære er blant annet Svelvik og ikke minst de vernede områdene ned mot Barkevika. I hovedsak svaberg og holmer som egner seg for slukfiske og fluefiske.

23. Hvasser, Tjøme - En drøy kilometer nord for Sandøsund på Hvasser ligger Lilleskagen med svaberg, små badestrender og holmer. Lilleskagen er et populært mål for sjøørretfiskere, og det er i perioder mye sjøørret i dette forholdsvis grunne området. Den søndre delen av Hvasser med Vadholmen og Uleholmsundet kan også være gode sjøørretplasser, særlig er dette aktuelle plasser sent på sesongen.

24. Langøya, Sandefjord - ei nesten to kilometer lang øy i Tønsbergfjorden tvers over for Veierland ved Nøtterøy. Kysten er stort sett lett tilgjengelig, men krever enkelte steder vadere. Innsiden av øya er grunn og til dels mudderpreget, men mye sjøørret kan gå inn her på våren, og det er mye børstemark i området. Utsidene av Langøya er mer variert med skjær og grusstrender. Også her kan det være mye sjøørret, og disse plassene er særlig aktuelle lenger ut på våren og på sommeren.

25. Truber, Sandefjord - Truberodden ligger på østsiden av Østerøya ved Sandefjord . På nordsiden av odden, inne i Bergekilen ligger Nordre Trubervik, mens Søndre Trubervik stikker inn bak Truberodden. I begge Trubervikene er det flotte strender hvor sjøørretfisket kan være godt vår og høst. Strandvika er også aktuell for sjøørretfiske.

26. Hemskilen, Larvik - en drøy kilometer lang fjord som stort sett er svært grunn, i nordøst ligger Storøya og ytterst Saltholmen ute i Sandefjordsfjorden. Hemskilen er en populær sjøørretplass som særlig kan være god tidlig på våren, men det kan være mye småvokst fisk som holder til inne i brakkvannet, disse bør få være i fred.

27. Vikerøya/Viksfjord, Larvik – Viksfjord er en grunn sidefjord til Larviksfjorden. Innerst i Viksfjord ligger den store Vikerøya. Farvannene rundt Vikerøya er stort sett grunne mudderflater med dybder fra en halv til to meter, dypest er det i det hundremeter brede sundet i nord mot Tjøllingvollen, her er det fra tre til fem meter dypt. De fleste steder inne i Viksfjord bør man normalt satse på vadere dersom man ikke har båt.

28. Jordebukta/Lillevik, Larvik – Område på vestsiden av Larviksfjorden mellom Larvik og Stavern. Jordebukta danner et stort grunnområde mellom Jordestranda, Kaffiholmen og Lillevikodden. Her er det gode muligheter for sjøørret, og særlig lett dorging er aktuelt over sandflatene med dybder fra én til fem meter. Lillevika er en populær sjøørretplass fra land, her er vannet normalt ganske brakt ettersom lågenstrømmen krysser over fjorden rett mot dette grunnområdet.

29. Naverfjorden, Brunlanes/Larvik - en kilometer bred og nesten to kilometer lang fjord mellom Stavern og Nevlunghavn. Naverfjorden er særlig kjent for sine mange og lange sandstrender, her er Norges største tetthet av badestrender. Utenfor camping- og badesesongen kan det være flotte muligheter for sjøørret inne i den grunne og sørvendte Naverfjorden.

30. Helgeroa, Larvik – strekningen fra rullesteinsstranda på Mølen og inn til Helgeroa er preget av grunne bukter og sandstrender og tangkledde rullesteinspartier, som den store bukta ved Værvågen, samt Fetangbukta og Sandvika. Her er det mange muligheter for både fluefiske og slukfiske, vading er normalt en fordel.

Sjøørreten er på gang langs strendene!
abbor.jpgMed våren og de første milde dagene i mars våkner jaktinstinktet. Med rigget utstyr føres du av usynlige krefter mot sjøen. Med lange, varsomme kast fisker du systematisk over den spennende sjøbukta der du har sett ørsmå vak fra beitende sjøørret.

Ingar Heum er en allsidig fisker, her med en fin abbor fra en av isfisketurene hans. (foto: Dag Silseth)

Prøv nattfiske etter sjøørreten i mai!
Ingar Heum foretrekker å fiske etter sjøørreten i mars og april og i september og oktober. Da biter den best, mens den i sommerhalvåret er mer vrien å ta enn andre arter. Og Ingar fisker dag og natt når våren har fått grepet. Da blir det mange heldagsturer ut til kysten, ut til Hvaler eller utenfor Larvik. Nattfiske i mai er også spennende. Da blir det ofte et indianerfiske etter sjøørret som beiter kloss inntil land!

Mitt favorittutstyr.
Ingar Heum bruker mest sluk, helst lett og slanke skjesluker som fiskes med lange lettspinnstenger. Dessuten liker han spenningen ved fiske med børstemarkimitasjoner, og spesielt er det et effektivt utstyr med marklek i månelyse netter på regntunge eller tåkete vårdager. Ultralett duppmeite med mark kan være tingen i slike mainetter. Da fisker han helst etter vakende fisk mellom steiner og tangskog, der andre metoder ofte komme til kort.

En fjærkledd trippelkrok gir sluken en rolig og effektiv gange i kaldt vårvann.
Sportsfiskere tilpasser fiskemetoden sin etter fiskeplassen, fiskens byttedyr, lys- og dybdeforhold, sjøtemperaturen og årstiden. Ingar Heum slukfisker systematisk over plassene, uten for mye bråk. Han skifter ofte sluk som skaper bevegelser gjennom form og hastighet. Unngå rykking og risting, slik man ofte behandler torskesluken og jiggen. Tenk over hvordan kroken påvirker gangen. En fjærkledd trippelkrok gir sluken en roligere gange. Det kan være effektivt, i kaldt vårvann, sier Heum.

Mye matnyttig info for de fleste sportsfiskere.
Ingar Heum er en erfaren og allsidig fyr som jakter på det meste av fisk i elver og vann og i sjøen i det meste av Oslofjord-området. Han tar for seg de fleste arter, om hvor vi finner dem og metodene vi må bruke for å lykkes å kroke dem. Her får du innsikt i havfisket etter lange, hekling etter makrellen, isfiske etter abbor, ørretfiske i marka og gleden ved å meite etter suter og brasme. Likevel får sjøørreten mest omtale fordi Oslofjorden byr på utrolig mange gode sjøørret-plasser. Dessuten er sjøørreten en av de mest attraktive sportsfiskene, og spesielt for fluefiskere og for luringer med lettspinnutstyr og lette sildeliknende sluker.

Fisket i Tyrifjorden, Drammenselva og Lierelva er grundig beskrevet. Han synes det er vanskelig å peke ut gromplassene i Tyrifjorden. Dorgefiskerne har sine personlige løyper der storørreten går. I Nordfjorden står de største gjeddene.

Drammensfjorden er kjent for et godt isfiske - der det går stor torsk og mye sjøørret. Men slipp ut igjen den slanke sjøørreten så den får spise seg opp og komme i god form igjen etter gytingen i elva, sier Heum.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS