sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2006-03-06
Fortsatt fiske i Lauvsneselva!
Det vil ikke bli noe organisert laks- og sjøørretfiske i den flomraserte Lauvsneselva til sommeren, sier driftsbestyrer John Nesser til Fiskeguiden. Det 100 meter lange elveløpet fra utløpet av kraftstasjonen og ned i sjøen ligner mest på en bombet krigssone. Men elva blir ikke stengt. De som fortsatt har lyst til å fiske her, vil få lov, sier John Nesser. Men fiskeforholdene er elendige. Der elveløpet tidligere var 8 meter bredt, er det nå et elvedelta på 100 meters bredde som minner om alt annet enn den tidligere så gode fiskeplassen.
Driftsbestyrer John Nesser, som forvalter den lakseførende elvestubben for elveeierne Anne Ulvig og Anders Kiær, regner med at planene for restaureringen av elva vil være klare i mai og juni og at den lakseførende strekningen kan åpnes igjen for ordinært fiske i 2007. Siden et nytt kraftverk må bygges et stykke ovenfor anlegget som nå ble rasert, vil fiskestrekningen bli noe lengre, samtidig som det er snakk om å bygge noen terskler og ellers legge forholdene bedre til rette for fisken som går opp. Ikke minst er viktig å få en høyere minstevannføring, sier Nesser til Fiskeguiden.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS