sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2006-03-08
John Fredriksen ønsker full styring med Nausta!
Skipsreder John Fredriksen ønsker nå å leie hele den gode fiskestrekningen nedenfor Naustdalsfossen ( bildet), bekrefter Eiliv Erdal og Rolf Kleven overfor Firda i dag.
Fra før leier Fredriksen den gullkanta Friisretten nedenfor fossen på sørsiden, og ønsker nå altså kontroll med resten av fiskeplassene fra fossen og ned i sjøen.

Skipsreder John Fredriksen har foreløpig satset en million i et forskningsprosjekt i elva og uttrykte i den forbindelse at han gjerne vil være med å utvikle Nausta som en god lakselv til glede for folk flest.

Men Fiskeguiden er skeptisk. Klart han vil ha full styring med all laksen under fossen og selv fiske der sammen med sine venner og forretningsforbindelser når det er stor nok vannføring og det er fisk å få.

Fredriksen har fisket under Naustdalsfossen i 20 år og har med sin makt allerede fått fremskyndet åpningen av laksefisket i Nausta fra 15.juni til 1.juni på rettighetene under fossen. Dermed kan John Fredriksen, og hans investorer fiske på oppgangslaksen under fossen i 14 dager til 3 uker, alt etter vannføringen, før laksen går opp fossen og videre oppover der Jørgen Hattemaker har anledning til å fiske på den.

Det er riktg nok knyttet strenge regler til dette juni-fisket.Dagskvoten er 5 laks og det er ikke lov å ta opp mer enn totalt 250 fisk under Naustdalsfossen i denne perioden.

I følge elveeiere har det vært Fredriksens ønske å uvikle Nausta til en lakselv for folk flest, som et tilbud til lokalsamfunnets ivrige fiskere og spesielt ungdommen i bygda. Når Fredriksen nå gjerne vil ha styring med alt fisket nedenfor fossen, bør derfor elveeierne sørge for at tilgangen til fiske for folk flest fortsatt er i samsvar med Fredriksens tidligere ønsker. Klart det er fristende for de to elveeierne å ta i mot tilbudet fra storkaksen. Fiskeguiden stiller imidlertid spørsmålet om de lokale kremmerne er dyktige nok til å få i stand en avtale som også kommer folk flest og bygdesamfunnet til gode.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS