sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2006-05-15
Grådige kraftprodusenter dreper mange lakseelver!
Kraftbransjen tjener penger som aldri før og nyter godt av privilegier som ble gitt før energimarkedet ble frigitt på 1990-tallet. I brev til olje og energiminister Odd Roger Enoksen krever organisasjonen Norske Lakseelver at kraftselskapene pålegges minstevannføring i alle lakseførende elver, bygging av omløpsventiler og tapping av overflatevann i magasinene. Jølstra, her med en dagsfangst i sine glansdager, er en av elvene som er ødelagt.
Det er nå på tide å reparere skadene som kraftutbyggingene har påført fiskestammene sier Finn Erlend Ødegård, daglig leder i Norske Lakseelver.

I forbindelse med kraftutbyggingene i Norge i forrige århundre, er over hundre lakseførende elver påført skade og ødeleggelser. Resultatet av dette er betydelige tap i produksjonen av laks og sjøaure. Tapene skyldes at elvene har mistet vannføring og tørrlegges i perioder og at temperaturen på vannet som kommer ut av kraftverkene er forskjellig fra elvenes naturlige temperatur. Dette gjør at lakseungenes vekst og overlevelse svekkes eller ødelegges. I brev til olje og energiminister Odd Roger Enoksen, sendt 15.05.06, krever Norske Lakseelver at disse skadene nå repareres ved at kraftselskapene pålegges minstevannføring i alle lakseførende elver, ved at det bygges omløpsventiler i kraftverkene og ved at kraftselskapene går over fra bunntapping til tapping av overflatevann i magasinene.

Norske Lakseelver anslår at lokalsamfunnene årlig taper ca 300 millioner i omsetning som følge av kraftreguleringene i laksevassdrag. Dette er knyttet til penger som sportsfiskerne bruker til kjøp av varer og tjenester når de fisker.

Laksestammene i kjente elver som; Årdalselva, Suldalslågen, Årøyelva, Jølstra, Surna, Eira og Skjomen, er i dag totalt eller delvis ødelagt som følge av kraftregulering. Når vi i tillegg vet at lakseparasitten Gyrodactylus salaris ble spredt til elver i Nord-Norge og Vestlandet, eksempelvis Rauma, Driva og Ranaelva, av regulanter ved utsetting av smittet fisk fra Sunndalsøra på 1970-tallet, er det grunn til å kreve noe tilbake fra kraftselskapene sier Finn Erlend Ødegård.

Mens andre bransjer får nye krav og pålegg etter hvert som vi får ny kunnskap om konsekvensene for miljøet, kan kraftbransjen drive etter vilkår som ble gitt for et halvt århundre siden. Dette er helt urimelig sier Finn Erlend Ødegård, og krever at kraftbransjen nå må fratas de privilegier som de fikk den gang de skulle sikre forsyning av elektrisitet til husholdninger og industri i avgrensede regioner i Norge. Etter overgangen til et fritt kraftmarked opererer kraftselskapene som kremmere og utnytter de romslige konsesjonsvilkårene til å maksimere profitten.

Vi trenger kraft, men myndighetene gjør energibransjen en bjørnetjeneste ved at de ikke stiller miljøkrav. Dette fører til at kraftselskapene blir statiske bedrifter som i liten grad tar hensyn til vassdragsmiljøet sier Finn Erlend Ødegård.

Fiskeguiden har i flere år påpekt grådighetskulturen hos kraftselskapene. Som småkonger sitter direktørene i kraftselskapene og tyner ut hver bidige krone av vann som skulle opprettholde miljøet til villaksen vår. Nå er det på tide at vaktbikkja NVE krever at noe av overskuddet til selskapene går til å øke minstevannføringene og bygge omløpsventiler som sørger for at vannføring og temperatur i elvevannet atter blir i pakt med villaksens naturlige miljøkrav, mener Fiskeguiden.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS