sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter




Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2006-06-13
-Ingen rotenonbehandling av Namsen, takk!
Direktoratet for naturforvaltning må ikke gi fylkesfiskeforvalteren lov til å benytte rotenon i et forsøk på å bli kvitt ørekyta i øvre deler av Namsevassdraget, skriver Fiskeguiden. Gjør heller som i Jølstervassdraget (bildet). Bruk heller pengene til oppfisking av ørekyta! Det har gitt gode resultater der.
Det er Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag som ønsker å rotenonbehandle øvre deler av Namsenvassdraget. De vil unngå at ørekyte skal spre seg nedover i de lakseførende strekningene i vassdraget.

- Bestanden av ørekyte vokser og vi håper å gjennomføre rotenon-aksjon i Namsen allerede til høsten, sier fiskeforvalter Anton Rikstad til NRK.

Ørekyte kan bli en konkurrent til både ørret og laks. Den ble første gang registrert i Namsvatnet i Røyrvik i 1997, og fagfolk regner med at den har kommet med vannkraft-tuneller og sportsfikserutstyr.

Fisken finnes også i Tunnsjøen og Miljøvernavdelingen søker nå Direktoratet for naturforvaltning om å få bruke rotenon til å ta livet av all fisk ved to utløp av sjøene.

Giften vil virke ca en kilometer nedover fra utløpene, deretter vil den ifølge Rikstad bli så uttynnet at fisk i elvene ikke tar skade. Rotenonbehandlingen vil også avverge at ørekyte fortrenger en liten lokal laksestamme som er unik i verdensmålestokk. - Vi vil også gjerne ta vare på dverglaksen ”namsblanken” som vi har i øvre deler av Namsenvassdraget, sier fiskeforvalter Anton Rikstad til NRK.



<< Tilbake Skriv ut Up





| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS