sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2000-10-04
Alle lakselver kan få fisketellere
Alle norske lakselver kan nå få montert fisketellere. I Nausta og Øyensåa er det utviklet en norsk modell som i følge eksperter er den beste som finnes til bruk i laksetrapper. I munningen av Lærdalselva og i Skjomen utvikles en video-teller til bruk i andre vassdrag.
Fisketellere blir et stadig viktigere redskap i forvaltningen av lakselvene. Av de 350 elvene med laksetrapper, er det i dag bare et tyvetall som har slike tellere, men rådgiver Dagfinn Gausen i Direktoratet for naturforvaltning sier til Fiskeguiden at man har som mål å få montert fisketellere i alle elvene med laksetrapper.

Nausta i Sunnfjord er en av elvene der man etter mye prøving og feiling er kommet frem til en metode som virker bortimot perfekt, sier overingeniør, biolog og forsker Anders Lamberg i Norsk institutt for naturforskning. Han understreker at telleren opprinnelig er konstruert av Kåre O. Myhre i Direktoratet for naturforvaltning. I den videre utvikling av den patenterte telleren, har NINA kommet frem til en modell i Nausta og Øyensåa som betegnes som den mest pålitelige som finnes på det internasjonale markedet, mener Lamberg.
Systemet består av en ploggrind som settes i laksetrappa. Når en fisk på vei opp skyver til side de lett påvirkelige stålspilene, utløses et undervanns videokamera, som filmer hver bidige fisk under hele passeringen. I begynnelsen ble fisken telt flere ganger ved at den ble stående og støte mot grinda. De rustfrie spilene er montert slik at telleren er selvrensende og trenger lite ettersyn.

Mange prosjekter på gang

Ved Norges Landbrukshøyskole utvikles det i Gjersjøelva en annen type fisketeller, der fisken registreres og fotograferes når den passerer et spenningsfelt. Dette systemet krever imidlertid at fisken må gjennom et rør.
Samtidig utprøves det i enkelte elver en rekke andre typer som finnes på markedet. I Orkla er det montert en teller som registrerer hver bidige fisk i en bredde på 40 meter.

Den type fisketeller til bruk i elver uten trapper, og som de fleste elveeiere vil få mest nytte av, er den som nå utvikles i munningen av Lærdalselva og i Skjomen. Her er i dag plassert fire videokameraer som både teller fisken og fotograferer den. Det hele legges automatisk inn på databasen, der siden kan gå inn og bestemme fisketallet, fiskearten og lengden og kjønnet til hver enkelt fisk. Overingeniør Lamberg forteller at disse kameraene er forholdsvis billige, og at det her blir etterbehandlingen av data som tar tid og koster penger.
Han tror dette systemet vil bli mest hensiktsmessig å benytte i åpne elver uten laksetrapper, men regner med at det i en elv som i Lærdal må plasseres åtte kameraer med tre-fire meters mellomrom for å få en mest mulig nøyaktig telling. Selvsagt vil dette systemet være mindre effektivt når elva i flomperioder blir helt ugjennomsiktig, men Lamberg mener at vannet skal bli svært grumset før telleren ikke klarer oppgaven sin.

Effektivt redskap i forvaltningen

Direktoratet for naturforvaltning ser positivt på alle initiativ fra regulanter, elveeierlag og sportsfiskeforeninger som ønsker å montere tellere i sine vassdrag. Med en fisketeller får man et klarere bilde av hva som går opp av laks og sjøørret i elvene, og sammen med fangstrapportene, vil teleren være et effektivt redskap i forvaltningen av lakse- og sjøørretstammene, sier Dagfinn Gausen. Også andre land er opptatt av dette hjelpemiddelet i forvaltningen av fiskebestander, og seniorforsker Lars Petter Hansen ved NINA deltar i et EU-prosjekt der man sammen skal kartlegge hva vassdrag trenger av gytefisk for å opprettholde bestanden og hva som finnes av tellesystemer som kan bruke i forvaltningen av fiskeressursene i elvene.

Bildene
Over 3000 laks og sjøørret har passert gjennom fisketelleren i Hovefossen denne sommerene, konstaterer lederen av elveierlaget, Reinhart Veien.

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS