sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2001-03-18
Alternativ til rotenonbehandling av Lærdalselva!
Tilsetting av små metallmengder til elvevannet kan bli et alternativ til en ny rotenonbehandling av Lærdalselva for å bli kvitt lakseparasitten gyrodactylus salaris.
På et folkemøte i Lærdal ga statssekretær Stein Lier-Hansen klare signal om støtte til et forskningsprosjekt som en tung tverrfaglig gruppe med spisskompetanse på vannmiljø, vannkjemi og fiskeparasitter, har søkt om midler til. Dersom lærdølene ønsker det, er forskerne innstilt på å bruke Lærdalselva i sitt forsøk, sa Lier-Hansen, og elveeierlagets formann Knut Eltun bekreftet at de ville være med på dette.

7,2 millioner
Professor Bjørn Olav Rosseland mener det er godt anvendte penger å satse 7,2 millioner over 3 ½ år på å utvikle en mer miljøvennlig krigføring mot lakseparasitten.

Vann fra gamle gruver
Amerikanerne har greid å bli kvitt sin plagsomme havniøye fra de store innsjøene sine ved tilsette vannet forbindelser som kun drepte havniøyet. På Zoologisk Museum ved Universitetet i Oslo er det utført forsøk som viser at man med aluminiumstilsetning til vann har fått gyroinfiserte laksunger infeksjonsfrie i løpet av 4-9 dager uten at laksen døde.
De samme resultater er oppnådd ved forsøk på Veterinærinstituttet. Rosseland henviser til at lakseparasitten ikke er funnet i elver som Gaula, Orkla og Stjørdalselva, som alle har avrenning fra gamle metallgruver.

Flere metaller
Forskerne vil i første fase søke å velge ut ett av metallene, aluminium, kobber, sink, jern og mangan som tar knekken på lakseparasitten, men mest mulig skåner laksen og resten av livet i elva. Prøvene vil bli utført på laks av ulike årsklasser og ved forskjellige vanntemperaturer.

Laks fra Drammenselva og Lier
Hvor viktig vannkjemien er for livet i elva, viser et forsøk ved Veterinærinstituttet. Mens laksen stortrivdes i vannet fra laboratoriets lokale grunnvannkilde, overlevde ikke gyrodactylus-parasitten. I det nye forskningsprosjektet vil det i første fase bli benyttet infisert laks fra Lierelva og Drammenselva og vann fra Maridalsvannet, som vannkjemisk ligner mye på elvevannet i Lærdal.
Fra laboratoriene i Oslo flyttes forsøkene til klekkeriet ved Lærdalselva, og går alt etter oppskriften, vil vi kunne behandle hele Lærdalsvassdraget om knapt fire år, mener Rosseland.

Trygt drikkevann.
Professor Bjørn Olav Rosseland understreker at de tilsetningsdoser det her er snakk om ligger trygt innenfor sikkerhetsgrensen for drikkevann. Noe av poenget med nettopp en slik metall-behandling er at det kun er lakseparasitten som skal rammes. Målet er å beholde det opprinnelige biologiske mangfoldet og samtidig kunne drive et normalt fiske i vassdraget.

Faglig tung faglig ledelse av prosjektet
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er valgt som prosjektansvarlig med dr. philos. Espen Lydersen som prosjektleder og professor, dr. philos. Bjørn O. Rosseland som sentral prosjektdeltaker. Fra Zoologisk Museum ved Universitetet i Oslo stiller professor, dr. philos Tor A. Bakke og dr. scient. Arnulf Soleng. Ansvarlig for Biologisk Institutt ved Universitetet i Oslo vil være 1. amanuensis, dr. scient Antonio B.S. Polèo Seksjonsleder, dr. scient Tor A. Mo er prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet i Oslo. kontaktperson: forsker Espen Lydersen.
Alternativ til rotenonbehandling av Lærdalselva!
Direktør Alf Olsen jr. ved Norsk Villakssenter er glad for prosjektet som nå kommer i gang. Ved sine overvåkingskamera kunne senteret fastslå at 100 laks og 1200 sjøørret gikk opp i elva for å gyte sist høst.

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS