sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2003-01-20
Fang- og slipp-fisket har berget altalaksen!
Det ville ikke vært en storlaks tilbake i Altaelva hvis vi ikke hadde innført fang- og slipp-prinsippet, sier Ivar Leinan, leder av Alta Laksefiskeri interessentskap, til Fiskeguiden.
Av de 1300 storlaks som ble tatt i Altaelva i fjor, ble 500 satt levende ut igjen på fiskeplassene, sier Leinan. Etter at fang- og slipp-regler ble innført i Sautso og på andre fiskestrekninger i elva for et par år siden, har bestanden av stor gytelaks økt enormt. Mens det både i 2000 og 2001 ble oppdaget 1500 gytegroper, ble det høsten 2002 registrert hele 3500 gytegroper i Altaelva. Det må ha vært litt av en bryllupsfest og blodig kamp om brudene!

Elva tilføres kaldt overflatevann fra kraftbassenget vinterstid
Men det kan også være en annen viktig grunn til fremgangen av laksebestanden i Altaelva. Ved et godt samarbeid med Statkraft har man fått innført en ny tappestrategi av vintervann. Ved å gå over fra tapping gjennom bunnventilen i kraftmagasinet til å slippe kaldt overflatevann i januar, februar og mars, legger det seg mer is over øvre delen av elva. Det betyr at algeveksten minker og forholdene på oppvekstplassene og gyteplassene blir mer i samsvar med det som var i elva før reguleringen.

Et spark til regulantene i Lærdalselva og Aurlandselva!
Fiskeguiden har tidligere understreket at årsaken til mye av elendigheten for laksen i Lærdalselva og Aurlandselva kan skyldes nettopp det tappereglementet som kjøres der. Med tapping av bunnvann fra fjellmagasinene stort sett året rundt, får vi vanntemperaturer som er i sterk utakt med det som var før inngrepene fra Oslo Energi. Men forskerne roper av en eller annen grunn ikke høyt nok om dette, kanskje fordi man ikke ønsker å innse tabben de gjorde, og fra regulanten har vi forstått at det vil bli for dyrt å endre tappereglementet mer i pakt med de naturlige forhold.

1500 søkere til 80 fiskekort i Altaelva!
Søknadsfristen for utenbygdsboende til å få fiskekort i Altaelva, går ut 31.januar. Og du er i så fall ikke alene om å søke. De siste årene er det kommet inn rundt 1500 søknader til de rundt 8o fiskekortene, forteller Leinan.

3 dagers-kortet for innenbygdsboende koster 800 kroner, for 6 dager i august er prisen 1200 kroner. Utenbygdsboende betaler dobbelt pris. I tillegg kommer panten på 100 kroner, som blir tilbakebetalt ved leveringen av fangstoppgaven etterpå.

Altaelva er drømmen for fluefiskeren. Den er etter vår mening verdens beste elv for fluefiske etter atlanterhavlaks, ikke minst fordi laksen her lettere tar flue enn i andre elver!
Fang- og slipp-fisket har berget altalaksen!
Bildet av gladgutten Rune Korneliussen er hentet Raipas-sonen en eventyrlig junidag i 2000. Laksen veide 11 kilo og ble tatt på en Vangen tohåndsstang og orange messingtube.
Foto: Stig Borre Elvegard.

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS