sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2003-03-06
Gyro kan spre seg med drammenssmolt til nye elver!
Det er en viss risiko for at lakseparasitten gyrodactylus salaris kan bli spredd med smolt fra Drammenselva og Lierelva til Numdelalsågen, Sandeelva og Åroselva, heter det i en rapport fra Veterinærinstituttet.
Rapporten slår fast at risikoen har sammenheng med det antallet smolt som svømmer ut i fjorden fra Drammensvassdraget. Risikoen for at smolten skal svømme til en annen elv i området øker med antallet smolt som forlater Drammensvassdraget. For å redusere risikoen for at Gyrodactylus salaris spres med smolten fra Drammensvassdraget, vil Statens dyrehelsetilsyn i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning vurdere eksisterende kultiveringspraksis og komme med forslag til egnede tiltak.

Risikoen er der, men den er teoretisk svært liten. Ved hjelp av en simuleringsmodell, har ViO kommet fram til at det er høyst usannsynlig at smittet smolt skal vandre opp Åroselva eller Numedalslågen. Risikoen for at det skal svømme opp minst én smittet fisk er mindre enn 0,1 % med dagens kultiveringspraksis i Drammenselva, som antas å føre til utvandring av ca 130 000 smolt. Risikoen øker ikke selv om mengden utvandret smolt økes til 200 000 i simuleringsprogrammet.

Katastrofe
Direktoratet for naturforvaltning har foreslått å stoppe utsetting av yngel og smolt av laks og blokkere Hellefossen, for å redusere risikoen for spredning av lakseparasitten til andre vassdrag. Dette vil bety en katastrofe for laksefisket i Drammenselva. Laksefisket der er nemlig helt avhengig av det fenomenale kultiveringsarbeidet som drives av fiskeforeningene.

Sette smolten i sjøen
Seksjonsleder Tor Atle Mo ved Veterinærinstituttet har tidligere antydet en annen utvei overfor Fiskeguiden: Ved å stenge trappa og sette ut smolten ute i fjorden, vil smittepresset bli sterkt redusert og laksefisket nedenfor fossen kan fortsette som hittil.

Risikoen minimal
Spørsmålet er imidlertid om dagens smittepress, etter veterinærenes vurdering, er så lite at man kan akseptere det uten noen former for spesielle tiltak. Og i følge veterinærene kan den årlige utsetting av smolt økes fra 130 000 til 200 000 uten at smitterisikoen økes. Det er Miljøverndepartementet som vil ta den endelige avgjørelsen i denne saken, og det vil trolig skje i løpet av våren, får Fiskeguiden opplyst der.
Gyro kan spre seg med drammenssmolt til nye elver!
Vi får nok fiske storlaks i Drammenselva i hundre år til!

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS