sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter




Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2004-11-27
Laksefangsten nesten halvert i Målselva!
Årets fangst av laks i Målselva ble nesten halvert i forhold til fangsten ifjor, fastslår Svein Lundamo i Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget overfor Fiskeguiden.
Mens resultatet i år ble 1353 laks på tilsammen 5,45 tonn, var fjorårsfangsten 1949 laks på til sammen 10,37 tonn.

Havtemperatur og dårlige beiteforhold ga oss mindre smålaks!

En reduksjon av antall storlaks og at mesteparten av smålaksen i år lå på 0,9 – 1,7 kilo mot 1,8 – 3 kilo i fjor i Målselva, signaliserer klart at temperatur og beiteforhold har sviktet laksen ute i havet det siste oppvektsåret, mener Fiskeguiden. Den generelle tendens til mindre smålaks i andre elver, styrker også klart denne teorien.

Mer om leieforholdet til finansmannen Bjørn Rune Gjelsten og anen informasjon om Målselv-vassdraget, finner du på Fiskeguidens spesialsider.
Laksefangsten nesten halvert i Målselva!
Thai-jenta Jaroonsri Theetha (21), bosatt i Elverum, slo knock out på de mest drevne sportsfiskerne i kortsonen nedenfor Målselvfossen i sommer med denne 6 kilos-laksen. (Foto: Gjermund Nilsen, Nye Troms).

<< Tilbake Skriv ut Up





| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS