sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2004-11-30
Laksegyro-variant funnet for første gang i Norge!
Seksjonsleder Tor Atle Mo ved Veterinærinstituttet i Oslo bekrefter i dag overfor Fiskeguiden at den Gyrodactylus salaris-parasitten som er funnet på røye i Pålsbufjorden og Tunhovdfjorden, er en gyro-variant som ikke er sett på laks i Norge og at man derfor ikke vet om den er farlig for laksen i Numedelslågen.
Professor Tor A. Bakke og hovedfagstudent Grethe Robertsen (bildet), som oppdaget parasitten, er sammen med resten av teamet nå opptatt av smitteforsøk på laks og røye i kjelleren på Zoologisk museum i Oslo fir å finne ut om den er farlig for laksen i Numedalslågen.
Som tidligere meldt vil Bakke og hans team delta på en pressekonferanse på Brufoss 9.desember, der de vil legge frem resultatene av smitteforsøkene og orientere nærmere om den interessante saken.

Krav om mer penger til gyro-forskning
Funnet av Gyrodactylus salaris på røye i øvre deler av Numedaslågen, understreker behovet for en økt innsats i kampen mot parasitten, og Norges Jeger- og Fiskerforbund går nå ut med et krav overfor Stortinget om å sørge sørge for de nødvendige bevilgninger over statsbudsjettet slik at vi både kan forske oss fram til den nødvendig viten, samtidig som vi offensivt bekjemper den dødelige lakseparasitten.

Den nordatlantiske laksen er svært følsom for G. salaris. Med få unntak vil over 90% av laksungene i et vassdrag dø etter at parasitten introduseres. Etter få år vil dermed antall voksen laks bli redusert dramatisk, og den lokalt tilpassede laksestammen vil være truet med utryddelse. Selv om det nå ikke i første omgang ser ut som om det er denne typen gyro som man har funnet i Numedalslågen, er det nok en gang et varsko om at vi hele tiden må være årvåkne mot ytterligere spredning av den dødelige parasitten, skriver NJFF.

Direktoratet for naturforvaltning og Mattilsynet har utarbeidet en handlingsplan for bekjempelse av G. salaris. Her skisseres en plan med et årlig behov på rundt 35 millioner kroner i en tiårsperiode. Dessverre har ikke politikerne funnet rom for mer enn vel 20 millioner kroner på årets budsjett. Dermed kan ikke målene i handlingsplanen nås, og vi taper tempo i bekjempelsen.
Erfaringene så langt viser at det årlig smittes en ny elv, og hvert femte år ett nytt vassdragsystem.

På neste års statsbudsjett er det gledeligvis foreslått en økning med kr 5 millioner som i hovedsak skal øremerkes til gyrobekjempelse, men det er ikke nok! Norges Jeger- og Fiskerforbund ber om at stortingspolitikerne innser alvoret i situasjonen, og sørger for å bevilge de nødvendige midler på neste års statsbudsjett slik fagdirektoratene har anbefalt. Tross alt snakker vi om små beløp hvis vi ser det opp mot hvilke verdier som står på spill dersom gyroen får feste i nye vassdrag.

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS