sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2005-05-19
Fisket opp 55 000 abbor!
Eidsvoll byr på mange fine og gode fiskeopplevelser, sier lederen av fiskeutvalget i Eidsvoll Skog Jeger og Fiskerforening Sven-Kåre Bunæs til Fiskeguiden, men med et spesielt sterkt fiskepress i Risa, anmoder han fiskere her om å sette fangsten levende tilbake.
Sammen med Eidsvoll Fiskesamvirke driver foreningen et utmerket kultiveringsarbeide i sine vann. Blant annet klarte Per Arne Holth Seeland i løpet av 14 dager i 2004 å fiske opp 55 000 abbor i Utsjøen, et vann som ligger på østsiden av Vorma.

Du kan lese mer om fiskemulighetene i de enkelte skogsvann i Eidsvoll ved å gå inn på Fiskeguidens spesialsider. Søk på Eidsvoll eller de enkelte vann fra Fiskeguidens startside.
Bortsett fra Risa, der minstemålet er 30 cm, tåler de fleste av de andre vann ( minstemål 25 cm) at man tar med seg fangsten sin hjem.

Her har vi listet opp de enkelte vann som sorterer under Eidsvoll Fiskesamvirke, der tallene henviser til kartet om hvor de ligger i terrenget.
Byfella, 3
Byuva, store, 5
Byuva, lille, 5
Fløyta, 2
Fløyta, nord, 4
Grønnsjøen, 4 Holtdammen, 4
Kinna, 3
Krafttjernet, 3
Lomtjern, 3
Hoelsjø (øvre), 4
Hoelsjø (nedre), 2
Ottsjøen, 4 (ligger i Stange, Nord Odal og Eidsvoll)
Rakkertjern, 3
Risa, 1
Svartputten, 3
Tasketjern, 5
Utsjøen, 2

Vulgata-klekkinger
Vannene på vestsiden av Vorma ligger innfor det såkalte Oslofeltet. Bergartene i dette området gjør at vannene ikke er så sure. I enkelte vann på vestsiden av Vorma, kan man treffe på klekkinger av den aller største døgnflua - ephemera vulgata.

Klekkinger også i vannene på østsiden
På østsiden er vannene litt surere, men de kalkes hvert år. I alle vannene som administreres av Eidsvoll Fiskesamvirke settes det ut fisk hvert år, varierende etter de forskjellig behov for "vedlikehold". På østsiden av Vorma kan man i enkelte vann treffe på til dels bra klekkinger av leptophlebia marginata

Fiskekort
Fiskekortet for ett år koster 100 kroner og selges bl.a. på forskjellige bensinstasjoner og i sportsforetninger i Eidsvoll.

Info:
Sven Kåre Bunes
EPOST

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS