sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2005-10-14
NJFF: Vern av Vefsna er en viktig seier!
NJFF: Vern av Vefsna er en viktig seier! Vern av Vefsna er en viktig seier i vassdragskampen,sier fagleder Siri Parmann (bildet) i Norges Jeger- og Fiskerforbund etter å ha studert Soria Moria-erklæringen fra den nye rød-grønne regjeringen. Vefsna er et av de siste store uberørte vassdragene vi har igjen, og et vern er av stor reell betydning for hele nasjonen, i tillegg til den symbolske verdien som ligger i et klart valg til fordel for norsk natur.
At det i bakkant loves et næringsfond til regionen synes som et fornuftig og konfliktdempende tiltak. I tillegg følges det i regjeringserklæringen gledeligvis opp med lovnader om en gjennomgang av vassdragene i Samla Plan. Kalking av forsuringsrammede vassdrag har i mange år vært en kjernesak for NJFF.

Kalking prioriteres!
Dessverre har vi årvisst måttet kjempe en kamp mot stadig kutt på kalkingsposten i statsbudsjettet. Signalene fra den nye regjeringen er entydige om at kalking skal prioriteres, noe NJFF selvsagt hilser med glede.

Godt er det også å se at vi nå endelig skal få ferdigstilt etableringen av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder, viktige tiltak for å ivareta villaksen. Likedan er det gledelig at kampen mot spredning av uønskede arter som ørekyte, redusering av lakselus-problemet og biologisk forurensing skal intensiveres, sier Siri Parmann.

Norges Jeger- og Fiskerforbund har med spenning ventet på erklæringen fra de rød/grønne for å se hvilke endringer vi har i vente i forhold til forvaltningen av norsk natur. Totalt sett ser dette bra ut, med klare signaler i viktige saker for friluftsinteresserte. Allemannsretten styrkes!

Allemannsrettene ligger som grunnlaget for de norske friluftslivstradisjonene, og skal i følge erklæringen fra de rød/grønne styrkes. Bra! Vi har allerede sett en sterk fokus på strandsoneproblematikken, og det følges opp i erklæringen. Særlig gledelig er det at ordningen med muligheter for juridisk kompetanse til hjelp for kommunene i enkeltsaker gjenopprettes.

Motorisert ferdsel i utmark er et raskt økende problem, særlig er utfordringene store på barmarkskjøring. Formuleringene i erklæringen om å føre en restriktiv politikk klinger derfor godt i våre ører, sier Siri Parmann.

Rovviltpolitikken
NJFF tror det er klokt av den nye regjeringen å bygge den framtidige rovviltpolitikken videre på det brede forliket som ble fattet i Stortinget våren 2004. Når man i tillegg går for en større grad av forvaltning bygget på lokal kunnskap, åpner for felling av dyr som utvikler truende atferd, samt åpner opp for nødvergerett også for jakthunder, så har man tatt til følge noen av de viktigste kravene fra NJFF i rovviltpolitikken.

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS