sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2005-10-20
Lærdalselva kan nå bli stengt for fiske!
Det er ikke sikkert at Svein Ingvald Opdal (bildet), her med sin 17,5 kilos fluelaks, får fiske i Lærdalselva neste år. Elva kan bli helt stengt etter aksjonen mot gyroen som nå er avsluttet.
Om Lærdalselva blir helt stengt eller det åpnes for et forsiktig fiske etter at den kjemiske aksjonen mot laksedreperen nå er avsluttet, vil trolig bli avgjort før nyttår, sier Gøsta Hagenlund hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til Fiskeguiden.

For å bygge opp igjen laksebestanden så fort som mulig, mener man at elva må fredes. Ved et forsiktig fiske vil det ta lengre tid. Så langt tyder det på at parasitten er borte, men det vil trolig ta opp til 5 år før elva kan bli friskmeldt av Mattilsynet, sier Hagenlund.

Nesten 200 000 liter med ulike aluminiumsoppløsninger og noen få titalls liter med CFT-Legumin ( oppløsning med rotenon) er benyttet for å fjerne lakseparasitten, men Hagenlund understreker at bare tiden vil vise om den er fullstendig utryddet i vassdraget.

Hagenlund presiserer at den ville laksebestanden i elva er meget sårbar, fordi man nå får den fulle virkning etter rotenonbehandlingen i 1997.Til nå har man vært mest mulig interessert å få opp laksen som er kommet opp i elva. Etter sommerens kjemiske behandling, ønsker man best mulig å verne den svake, sårbare gytebestanden, i gjenoppbyggingen av villaksstammen. I tillegg ønsker vi å tilføre mest mulig av lakseunger fra genbanken i Eidfjord , samtidig som man må stilling til om man skal kjøre full produksjon i klekkeriet ved elva.

Vi vil øke overvåkingen av så vel ungfiskbestanden og resten av elvemiljøet, sier Hagenlund.

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS