sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2005-10-31
Nordfjording tok den største laksen i Eidselva!
Eidselva trenger god vannføring. I fjor var det ekstremt lite vann og resultatet ble bare 1,2 tonn. I år gikk elva stor gjennom det meste av sesongen og fangsten ble nesten doblet, til 2,1 tonn laks.Jan Asle Rustøen (bildet) fra Sandane tok i 6-tida om morgenen den 9.juni 2005 en laks på 17 kilo på Stokkenes i Eidselva. Les mer på Fiskeguidens spesialsider om vassdraget.
Det beste fisket skjedde nederst i elva, som på Skipenes, der årsfangsten ble 300 prosent bedre enn i fjor.
Av sjøørret ble det i Eidselva tatt totalt 740 kilo, forteller Arild Andersen i Eid Elveeigarlag til Fiskeguiden, som legger til at vi neste år kan se frem til et enda bedre fiske, dersom prognosene slår til og vannføringen blir like god.

Elveeierlaget klager over dårlige tilbakemeldinger fra sportsfiskerne om fangstene og vil vurdere om man ikke bør innføre et depositum for å sikre en best mulig fangstoversikt. Når det gjelder vannføringen, er det lite man kan gjøre med det. Mens det tidligere var rikelig vann med sikkelige flommer i Eidselva, synes vannføringen i senere tid å være i minste laget for å oppnå et maksimalt fiskeresultat. Dette skyldes at en god del av vannet i nedslagsfeltet til Hornindalsvatnet og Eidselva i dag overføres til Tussa Kraft på Møre.

Det er ingen utsetting av laks- og sjøørretunger i Eidselva. Fiskebestanden her blir betegnet som selvproduserende og klarer seg uten hjelp. Spørsmålet er bare om hvor mye av denne smolten går dukken på vandringen sin ut gjennom lusebeltene mot beiteplassene i havet.

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS