sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2005-10-31
Lakserømlingene skyr til og med Bolstadelva!
Bolstadelva er fremdeles et sorgens kapitel. På den tidligere så berømte elvestrekningen av Vossovassdraget ble det i 2005 bare tatt 9 laks, den største på 14 kilo, som alle ble sluppet ut igjen. Laksen er nemlig fortsatt fredet.
Sjøørret var det også sparsomt med. Bare 22 på tilsammen 40 kilo, ble landet. Til og med oppdrettslaksen liker ikke lenger å gå opp i Vossovassdraget. Bare to rømlinger kom på land, forteller Karl Magne Bolstad (bildet) til Fiskeguiden.

Årsaken til svikten i sjøørretfisket var at fiskestarten 1.juli startet med storflom. Da er det nesten umulig å fiske skikkelig fra land.

De lusevaksinerte laksungene klarer seg best!
Til tross for at det foregår en bra rekruttering av småfisk og det settes ut store mengder smolt, som slepes ut gjennom lusebeltet og slippes lenger ute i sjøen, er det lite av fisken som vender tilbake. Av den som kommer tilbake, er storparten fisk som er slepet til havs som smolt, men aller mest får man tilbake smolt som i tillegg er behandlet med lusefor, eller på godt norsk, vaksinert mot lus, forteller Karl Magne Bolstad.

Les mer om Bolstadelva på Fiskeguidens spesialsider.

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS