sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2005-10-31
Sportsfiskere slapp ut igjen 225 laks i Jølstra!
Siden sportsfiskere måtte slippe ut igjen 225 villaks som var lenger enn 85 cm, fikk man bare beholde 58 villaks av årsfangsten i Jølstra i 2005, forteller lederen av elveeierlaget, Arne Høisæther til Fiskeguiden.
Totalfangsten i Jølstra ble da 244,6 kilo villaks, 135,2 kilo oppdrettslaks og 34,2 kilo sjøørret. Snittvekten på laksen var 4,2 kilo, på sjøørreten 1,4 kilo. Snittvekten på utsatt sjøørret var 0,9 kilo.

Stor sjøørret!
Jølstra er ikke noe spesielt god sjøørretelv, men i enkelte vald står det stor ørret som det er fine å fiske på ved ideell vannføring. Mesteparten av sjøørreten finner du på Hafstad-strekningen i nedre del av elven, på H-2, H-2 og H-4. På Bruland-Vie-strekningen er Dilen og Brulandsberget gode sjøørret-plasser og Høisæther fremhever spesielt Dilen, der det på en og samme dag, 17.august, ble tatt to sjøørreter, hver på 6,1 kilo av Rune Ramstad og Johan Petter Øren fra Førde. Førde Elveeigarlag:
Sunnfjord Energi bryter konsesjonsvilkårene hele tiden!
Lederen av Førde Elveeigarlag, Arne Høisæther, sier til Fiskeguiden av de nå har sendt inn sin 12. politianmeldelse på Sunnfjord Energi for brudd på konsesjonsvilkårene. Energiselskapet synes å gi blaffen en faglig fiskeriforsvarlig regulering av vannføringen, og etterlyser handling fra NVE, som har ansvaret for at utbyggerne overholder konsesjonsvilkårene. Selv om utbyggerne er pålagt å sette ut et visst antall yngel og smolt årlig, er det ikke dermed sagt at de kan gjøre som de vil. Det er på tide at Nye Økokrim nå tar fatt i sakene. Ellers risikerer man at Sunnfjord Energi sin stadige reguleringsbrudd kan føre til at også andre regulanter gjør som de lyster for å skaffe mest mulig inntekter for sine aksjonærer uten tanke på sitt samfunnsansvar.

Mer om Jølstra på Fiskeguidens spesialsider.

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS