sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2005-11-01
Suldalslågen dobler fiskefangsten!
591 laks på til sammen 2,3 tonn ble landet i Suldalslågen i år. Det er mer enn dobbelt så mye som i katastrofesesongen i fjor. Dessuten tok Jan Horne fra Husnes en rugg på 21,1 kilo (bildet), den største registrerte norske laksen i 2005. Dette gir grunn til ny optimisme for den tidligere så berømte storlakselva.
Dessverre var det likevel langt mellom storlaksene. Av laksefangsten var det 331 svidder, som rogalendingene kaller smålaksen på under 3 kilo. Av sjøørret ble det bare tatt 242 kilo, som var mindre enn i fjor, sier daglig leder Øyvind Vårvik i Suldal Elveeigarlag til Fiskeguiden.

Suldalslågen er den av landets laksestammer som aller sist går opp i elva for å gyte, og fiskesesongen fra 15.juli til 20.september burde derfor vært forlenget til 1.oktober, mener Vårvik. September er den beste fisketiden. Mye laks kommer opp etter fiskestopp. Det blir nemlig tatt lusefisk helt frem til fiskestopp. Den gang elva hadde mye laks, var det lov å fiske helt frem til 14.oktober.

Elveeierlaget ser ut til å ha funnet en riktig måte å sette ut sin egenproduserte smolt, ved å slepe den til havs og slippe den utenfor lusebeltet. 80 000 ettåringer ble satt ut på denne måten i år. Dette har de gjort siden 2002, og gir grunn til håp om at den nå vil komme hjem i større mengder som mellomlaks og storlaks. Av storlaksen som ble tatt i 2005, var 40 prosent av fisken merket. Det er i dag tillatt å ta opp en stor villaks og maks 5 fisk av merket laks og sjøørret pr. fisker pr. døgn.

Suldalslågens forvaltningslag.
Alle 63 av elveeierne samles nå i et nytt forvaltningslag under ledelse av Charles Bergesen, som eier rettighetene under Sandsfossen. Klekkeriet holdes utenfor og vil bestå som et eget driftsselskap. Suldalslågens forvaltningslag vil imidlertid ikke selge fiskekort eller drive felles utleie av fisket. Som før disponerer hver elveeier sin fiskerett og leier den selv ut, sier Vårvik.

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS