sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2006-01-09
Britiske fiskere skal lokkes til lakselvene våre!
Den britiske laksefiskeren vil disponere fiskeplassene alene, de vil ha en god guide, en viss bostandard og de vil ha en mulighet til å få en 20 kilos fisk på kroken, sier Ola A. Seem(bildet) til Fiskeguiden. Det viser hans diplomoppgave og det blir konklusjonen på hans innlegg når Innovasjon Norge 16.januar samler elveeiere til et seminar i Trondheim for å selge norsk laksefiske til Storbritannia.
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no 2006-01-09 Britiske fiskere skal lokkes til lakselvene våre! Den britiske laksefiskeren vil disponere fiskeplassene alene, de vil ha en god guide, en viss bostandard og de vil ha en mulighet til å få en 20 kilos fisk på kroken, sier Ola A. Seem(bildet) til Fiskeguiden. Det viser hans diplomoppgave og det blir konklusjonen på hans innlegg når Innovasjon Norge 16.januar samler elveeiere til et seminar i Trondheim for å selge norsk laksefiske til Storbritannia. Som laksefisker selv har Ola A. Seem et godt innblikk i fiske- og utleieforholdene i de store Trøndelags-elvene. Diplomoppgaven , som ble utført sammen med to andre studenter, Ingvill Hestenes og Siv E. Bratsein, bygger på grundige intervjuer av 5 briter som har fisket i Norge og kjente til fiskeforholdene her, og en spørreundersøkelse blant 69 andre britiske laksefiskere.

Det må være liv i elva!
Dersom vi skal markedsføre norsk laksefiske overfor britene, må våre tilbud bestå av helt klare definerte elvestrekninger der fiskegruppen alene kan disponere fisket og selv organisere sine fiske- og hviletider, sier Seem. I tillegg til at det må være muligheter til å få laks på opptil 20 kilo, må det være liv i elva for å opprettholde troen på at man vil lykkes. Like viktig er det å ha en godt kvalifisert fiskeguide som kjenner elva og laksetakene. Dessuten må man ha en viss komfort når det gjelder mat- og boforhold.

I de store elvene som det her er snakk om, ser britene det ikke som noe problem med motfiske så lenge det fiskes bare med flue.

Hvor høye pris tåler britene?
Britiske sportsfiskere tåler en høy pris dersom de nevnte kriterier er tilstede. Med muligheter for storlaks, er det mulig å konkurrere med Skottland, Irland , Island, der laksen ikke er så stor, mens det på Kola er de lavere prisene som kan være avgjørende for britenes valg.

Hvilken oppfatning har britene om vårt laksefiske?
På seminaret i Trondheim vil journalisten Matt Hayes komme nærmere inn på hvilken oppfatning han mener britene har av det norske laksefiskeproduktet, Vegard Heggem vil fortelle om sin forretningside i Orkla, Ivar Leinan belyser hvordan han takler sine utenlandske gjester i Altaelva, Øystein Aas tar et historisk tilbakeblikk på britenes laksetradisjoner i Norge, Harald Øyen i Norway Salmon Fishing kommer med sine synspunkter på produktutviklingen for det britiske markedet, og Finn Erlend Ødegård i Norske Lakseelver summerer opp hva han opplevde på sin studietur på Island sist sommer.

Ikke billig!
Det aller viktigste og mest kontroversielle punktet som blir belyst av Innovasjon Norge, er hva det vil koste å videreutvikle produktene og å markedsføre tilbudene i Storbritannia. Med oppkjøpet av kilenøtene utenfor Trondheimsfjorden, er allerede hevet på selve fisket i elvene. Å delta i dette opplegget fra Innovasjon Norge, blir heller ikke billig. I mange tilfeller kan det dessuten være vanskelig å videreutvikle produkter som skal foreholdes noen rike briter. Mange av elvestrekningene er allerede fastlåste i kontraktsforhold for flere år og dessuten må man fortsatt ta hensyn til allmennheten og det fisket som disponeres av fiskeforeninger.
Stor interesse blant elveeierne!
Daglid leder Finn Erlend Ødegård i Norske Lakselver forteller at seminaret er møtt med stor interesse blant elveeierne. Mer enn hundre representanter har meldt seg fofr å bli med på å videreutvikle sine opplevelsesprodukter omkring laksefisket. Ødegård ser frem til å utvikle kvalitetsprodukter og markedsføre norsk laksefiske i Storbritannia. Han mener de norske lakseelvene har et godt konkurransefortrinn ved sin nærhet til brukerne. I løpet av et par timer kan den britiske laksefiskeren være på plass ved den norske lakseelva. - Vi må bare sørge for at produktet er bra nok, sier han, og regner med god oppslutning omkring samarbeidet med Innovasjon Norge.

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS