sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2006-01-24
Aldri er det tatt mer smålaks i Namsen!
.Anne Grete Espelien (bildet) fra Oslo satte et solid punktum for sesongen 2005 med sin 17 kilos-fisk ( Se tidligere nyheter i Fiskeguiden). Aldri er det tatt mer smålaks i Namsen, sier fiskeforvalter fiskeforvalter Anton Rikstad til Namdalsavisa.
Med godt innsig av laks til Namdalskysten fikk kilenotfiskerne gode fangster. Og med brukbare forhold i elva, fikk også stangfiskerne sitt.

I Namsen økte fangstene med hele ti tonn i forhold til 2004, oppsummerer Rikstad overfor avisen.

Totalt ble det fisket ca 140 tonn villaks og åtte tonn sjøaure i Nord-Trøndelag i 2005.

Fangstene fordeler seg med om lag 59 tonn i vassdrag (sportsfiske) og 89 tonn i sjøen (kilenotfiske). For sjøfiske er dette omtrent som for året før, for elvefiske er det en økning på ca 18 tonn.
Elvefisket fordeler seg med 54 tonn laks og fem tonn sjøaure.- Etter tre tørkesomre var 2005 en mer normal nedbørssommer med periodevis god vassføring i elvene og gode fiskeforhold, sier Rikstad til avisen.

Namsenvassdraget hadde en fangstøkning på ca ti tonn fra året før. Totalt ble det fisket 7900 smålaks som er hsitorsik bestenotering, 1750 mellomlaks og 1000 storlaks. Dette utgjør til sammen 32 tonn laks. I tillegg ble det fanget vel to tonn sjøaure.

I Stjørdalsvassdraget er det innrapportert ca sju tonn laks og sjøaure, men det antas at totalfangstene er ca åtte tonn. I Verdalsvassdraget er det fisket knappe seks tonn, Årgårdsvassdraget 4,5 tonn og Salvassdraget 2,3 tonn laks og sjøaure. Innsiget av villaks til Namdalskysten var meget godt, og dette ga seg utslag i relativt godt kilenotfiske.

Totalt ble det fanget 86 tonn laks og tre tonn sjøaure i på kilenøter sjøen, dette er omtrent som for 2004. 94 fiskere deltok i fisket med til sammen ca 200 nøter.

Namsos er fortsatt landets viktigste sjølaks-fiskekommune med vel 56 tonn laks og sjøaure. I Namdalseid ble det fisket 12 tonn, i Flatanger ni tonn, Fosnes og Vikna 3,5 tonn hver og Nærøy ett tonn.

Overvåkningsfiske høsten 2005 viser fortsatt høy andel rømt oppdrettslaks i Salvassdraget og Namsen.

Foreløpige tall fra overvåkningsfiske høsten 2005 viser ca 50 prosent i Salvassdraget og ca 20 prosent i Namsen, sier Anton Rikstad til Namdalsavisa.

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS