sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2006-02-01
Oppdrettere må skjerpe seg - flere politianmeldt!
Myndighetene skjerper nå de tekniske kravene overfor oppdretterne,seier Pål Sætre i Fiskeridirektoratet til NRK. Direktoratet har sett kritikkverdige forhold ved flere oppdrettsanlegg i de siste årene og flere er politianmeldt.
Forvaltningen av villaksen er nå ute av kontroll, mener Fiskeguiden. I fjordene våre befinner det seg nå langt flere rømlinger enn all villaksen som kommer inn mot elvene i mai, og i mange vassdrag kan det meste av yngelen som klekkes fremover bestå av krysninger mellom oppdrettlaks og villaks. Hele villaksbestanden er i ferd med å bryte sammen.

Fiskeguiden er overrasket over at de kjempestore mengder av oppdrettslaks som stikker av fra elendige sikrede anlegg hverken fører til sviende bøter eller konkurser i næringen.
Oppdrettsnæringen får tydeligvis dekket sine tap fra forsikringsselskapene eller opererer med priser som dekker glatt de svære tapene. Andre bedrifter ville gått dukken ved å oppleve tilsvarende tap i sine varelagre!

Bare hittil i år er det rømt mer enn 500 000 laks.
Oppdrettsnæringen og myndighetene frykter at tallet kan bli mer enn en million før året er omme.

Generalssekretær i Verdens Naturfond, Rasmus Hansson mener også at vi er i ferd med å ødelegge den norske villaksen. Senioringeniør i Fiskeridirektoratet, Axel Anfinsen, stiller spørsmål om det i det hele tatt bør drives oppdrett av laks langs kysten.

Nå må miljøvernministeren gripe inn. Hun har aldri hatt bedre argumenter for å opprette flere nasjonale laksefjorder og få fjernet anlegg som kan true de enkelte laksestammene. Andre bedrifter må kutte ut sin virksomhet når de mislykkes eller ødelegger miljøet vårt. Det bør også skje i oppdrettsnæringen. Når bedriftene sender inn sine årlige rapporter til Brønnøysund-registret, må man i årsberetningen presieere at bedriften ikke forurenser miljøet. Gjelder ikke dette oppdrettsnæringen?

Politianmeldes
– Vi anmelder selskapet for å få en skikkelig etterforskning omkring hva som skjedde. Rømningen av oppdrettslaks er et stort miljøproblem. Næringen sier at den har blitt flinkere til å kontrollere fisken, men rømningstallene er stadig høye. Vi anmelder nå konsekvent alle rømninger, sier informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF) til Adresseavisen.
Marine Harvest har rapportert rømningen til Fiskeridirektoratet region Trøndelag.
– Det var vanskelig vær i området. Vi har gått gjennom alle rutiner og prosedyrer, og satt i verk alle nødvendige tiltak for å unngå at slikt skal skje igjen. Målet vårt er null rømming, sier kommunikasjonssjef Marit Husa i Marine Harvest.
Fiskeridirektoratet region Trøndelag ser ikke bort fra at det endelige rømningstallet kan bli høyere når man har fått full oversikt.
– Foreløpig er det antydet at mellom 9000 og 10.000 fisk rømte, men tallet kan kanskje være opp mot 25.000, sier regiondirektør Alf Fredrik Albrigtsen.

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS