sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2006-03-03
-Mer lønnsomt å la folk fiske gratis!
Forsker Dag Jørund Lønning ved Telemarksforskning i Bø mener bygdene kan tjene mer penger på å droppe lokale fiskekort i elver og vann.
Det høres ut som en selvmotsigelse, men etter å ha studert reiselivet på New Zealand, mener han sportsfiskerne ville legge igjen mer penger i bygda hvis man ga dem gratis tilgang til vassdrag. Med fare for å provosere en og annen grunneier mener forskeren dessuten at det er grunn til å spørre om ikke fisket burde innlemmes i allemannsretten!

Fiskeguider
- For grunneiere som vil tjene penger blir det veldig enkelt å bare skru opp prisen på fiskekort, men inntektene til bygdene kan bli større ved å velge en annen strategi. Hvis sportsfiske skal bli en stor bygdenæring i Norge, må man hente pengene andre steder enn på lokale fiskekort, sier Lønning til avisen Varden.
Modellen han nå ser på er inspirert av systemet fra New Zealand. - New Zealand har verdens beste ørretfiske. Der betaler fiskerne en lisens på noen hundre kroner, og da kan man fiske hvor som helst i hele landet. Fisking blir betraktet som et fellesgode alle kan utnytte. Det medvirker til at fiske blir en stor næring som mange tjener penger på, sier Lønning. Det mener han er i alles interesse. I tillegg til overnatting, mat og transport for sportsfiskerne ligger det mye penger i guiding på New Zealand.

- De er store på guiding. På hver eneste lille plass finnes det proffe fiskeguider som lever helt eller delvis på å ta med sportsfiskere til de beste fiskeplassene. I Norge er det slik at hvis man har funnet en god fiskeplass skal man i hvert fall ikke si det til noen. På New Zealand er det stikk motsatt; flest mulig skal få glede av det. En viktig grunn til at det er blitt slik er at det er brukerne - gjennom sportsfiskernes organisasjon - som forvalter fiskeressursene i elver og vann på New Zealand.

- Innlandsfisket i Norge er en viktig ressurs, men bærer preg av at det er dårlig foredlet og at det har vært lite aktivitet for å skape næringsvirksomhet rundt det. Stikker vi fingeren i jorda må vi si at vi er dårlige, men har et enormt potensiale. Jeg har sett på hvordan man kan skape virksomhet rundt selve fisket. Intervjuer med utbyderer her i Norge peker også mot at det er selve opplevelsen og rammen rundt som utløser betalingsvilje, ikke selve tilgangen til fiske.

Hvem eier en fisk?
Dag Jørund Lønning har i flere år forsket på bygdeutvikling. Fiskeprosjektet han jobber med nå er en del av et doktorgradsarbeid om fellesgoder og næringsutvikling på bygdene. I første omgang ser Lønning for seg at grunneiere lokalt eller regionalt kan samordne seg for å gjøre det enklere og mer attraktivt for sportsfiskere.

- Det hadde vært veldig spennende å prøve ut dette i et område i Norge. Haukeli er et område som ville egne seg. Når jeg kommer til Esso i Edland får jeg i dag valget mellom seks - sju ulike fiskekort. Hva skal jeg velge? Som besøkende sportsfisker er ikke jeg lokalkjent. Hvis jeg isteden kunne få ett fiskekort som lot meg velge og vrake i fiskevann og i tillegg kunne få hjelp til å finne de beste, ville jeg blitt der mye lenger og lagt igjen mer penger i området, sier Lønning til avisen Varden.

Juridisk synes han også det er interessant å se på om fiske bør innlemmes i allemannsretten og om noen kan eie en fisk som svømmer fritt omkring. Men det blir en sak som ligger utenfor hans forskningsarbeid.

Bedre tilrettelegging!
- Jeg er ikke enig i at man skal innlemme fiske i allemannsretten. Vi har jo allerede fritt fiske for ungdom opp til 16 år uten at det har medført at vi har nærmet oss målene til Lønning, sier organisasjonssjef Amund Johnsrud i Telemark Bondelag til avisen Varden.
Han er enig i at bedre tilrettelegging av fisket kan skape større omsetning, men vil ikke svekke grunneiernes råderett over ressursene.
- Noen plasser er det 6-7 fiskekort for et lite område, men andre steder har man allerede dette med grunneiersamarbeid. Blant annet i Valdres har man kommet langt på dette, sier Johnsrud. Han er positiv til samarbeid mellom grunneiere og både reiseliv og brukerorganisasjoner, men tror ikke fritt fiske over alt er det som skal til for å gjøre fiske til en stor næring som skaper inntekter til bygdene.

- Hvis man er avhengig av dugnadsinnsats for å foredle fiskemulighetene i Norge sier vel det noe om hvor lønnsomt dette er i Norge i dag, sier han til avisen Varden.

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS