sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2006-03-07
2 mill i bot og 2 siktet for fiskedrap i Sandvika!
Industribedriften Teknotherm AS er ilagt en bot på 2 millioner kroner og to av de ansatte er siktet og risikerer fengselstraffer på inntil 2 år, for å ha sluppet ammoniakk ut gjennom et avløpsrør som førte til at 700 kilo laks og sjøørret i Sandvikselva ble drept, opplyser politiadvokat Knut Skavang til Fiskeguiden.
Etter hva Fiskeguiden forstår har saken vært til uttalelse både hos Direktoratet for naturforvaltning og hos Økokrim før konstituert statsadvokat Johan Øverberg utferdiget den endelige siktelsen, som nå er meddelt bedriftens ledelse.

Boten til Teknotherm AS er noe strengere enn hva som tidligere er ilagt andre forurensere av laks-og sjøørretvassdrag. Reime Prosess AS på Nærbø fikk en bot på 900.000 kroner etter utslipp i Håelva. En annen bedrift måtte betale 1 million for å ha forurenset Otra. I det siste tilfellet ble dessuten en av de ansatte ilagt en fengselstraff på 120 dager.

Det var den 19.september i fjor at 500 kilo giftig ammoniakk ble tømt ut i en avløpskum som førte ut i elva, og skjedde i forbindelse med at firmaet drev med arbeid på et kjøleanlegg hos bedriften Westend bakerier på Rud.
Både laks- og sjøørretunger samt fisk på vandring mot gyteplassene oppe i det vesle vassdraget ble drept momentant over en strekning på tre kilometer. Dette antok man også var grunnen til svikten i fjorårets laks- og sjøørretfangst i Sandvikselva.

Etter at politiet i mars ga Technoterm et forelegg på to millioner, fulgte kommunen opp med et erstatningskrav på 657000 kroner. Kommunen krever erstatning for kostnadene som har oppstått på grunn av utslippet. – Erstatningsbeløpet er knyttet til klekkeriet, utgifter til settefisk og rogn, og i tillegg kommer kostnader ved bruk av mannskaper og utgifter til analyser og andre undersøkelser, sier tjenesteleder Per Kirkesæther i Forurensing og renovasjon.

Firmaet Technoterm jobbet med et kjøleanlegg for en bedrift i Rud-Hauger næringspark da den uhyrlig giftige ammoniakken rant ut i Sandvikselva og drepte all fisk og skadet livet og miljøet i elva nedstrøms Løxa i september i fjor.
Det er tatt ut tiltale mot to ansatte arbeidere i Technoterm på grunn av jobben de gjorde med kjøleanlegget. Rettssaken er begjært 12. til 14. juni. Dersom firmaet Technoterm ikke aksepterer erstatningskravet fra kommunen, blir firmaet også tiltalt.

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS