sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2006-03-07
- Tull å stenge flomskadde elver for fiske!
Det er tull å stenge elver for fiske selv om elveløpet endres ved større eller mindre flommer, mener Fiskeguiden.Bondalselva (bildet)får endret sitt løp etter hver storflom. Lauvsneselva blir da heller ikke stengt, understreker John Nesser overfor Fiskeguiden. Folk får fortsatt fiske der selv om elveeieren ikke har noen organisert kortordning i år.
I mange elver er det helt normalt at fiskeplassene endres ved vår- og høstflommer, og laks- og sjøørret finner stadig sine nyhe gyteplasser selv om de gamle forsvinner. De som kjenner vestlandselvene, som f. eks. Bondalselva, vet at hølene endres eller flytter på seg, alt hvor sterk isgangen og vårflommene herjer med elveløpet. Og i et kjempevassdrag som Tana, skjer det ofte at fiskere ikke kjenner seg igjen etter isgangens herjinger. Flommer er en helt naturlig del av laksens og sjøørretens miljøendringer som ikke behøver å bety noen verdens ting for laksebestanden, hevder Fiskeguiden.

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS