sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2006-08-21
Er hybridene smittekilden i gyro-elvene?
-Etter at lakseparasitten gyrodactylus salaris atter er påvist i Ranelva i Leirfjord, vil styringsgruppa for tiltak mot gyro på Helgeland møtes onsdag, sier lederen Tore Vatne(bildet) til Fiskeguiden. Han frykter at gyrosmitten overføres med hybrider av laks og sjøørret som vimser omkring i fjordsystemet.
Faggruppa skal komme med sine forslag til tiltak i løpet av morgendagen og deretter vil styringsgruppa møtes onsdag for å ta den endelig avgjørelse om hva man skal for å bli kvitt gyroen og hindre smitten til Leirelva og Storvatnet.

Leirelva ble rotenonbehandlet i 1997 og friskmeldt i 2003 . Allerede året etter var imidlertid lakseparasitten tilbake igjen og elva ble behandlet på nytt i 2004 og 2005. Ranelva var da gyrorein inntil parasitten ble påvist på nytt 18.august 2006.

Frykter at gyroen skal sette fast i Storvatnet og bli i vassdraget for bestandig!
Det fiskeforvaltningen i Nordland nå frykter, er at gyrosmittren skal komme over i Leirelva og opp i Storvatnet. I så fall vil det være umulig å bli kvitt den fra vassdraget, sier seksjonsleder Tore Vatne hos Fylkesmannen i Nordland.

Optimistisk forvalter.
Kan vi nå fjerne gyroen fra Ranelva og hindre smitte til Leirelva – og samtidig få fjernet gyroen fra Vefsnvassdraget, slik regjeringen går inn for, er vi i mål, sier en fortsatt like optimistisk Tore Vatne til Fiskeguiden.

Også Hestdalselva rammet på nytt
Også i Hestdalselva, som siste gang ble rotenonbehandlet i 2003, er gyroen påvist på nytt. Her har det i 2005 og 2006 vært fisket kun helt nederst i elva for å fjerne rømt oppdrettslaks, mens resten av vassdraget har vært skjermet mot fangst, sier Tore Vatne til Fiskeguiden.

Er hybrider mellom laks og sjøørret smittebærerne?
Tore Vatne er usikker på smittekilden. Siden forskere har fastslått at hybrider mellom laks og sjøørret har en god del gyro på seg, ser han imidlertid ikke bort fra at slike hybrider, som vandrer rundt omkring inne i fjordsystemet, kan være smittebærerne.

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS