sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2006-10-17
Fang og slipp reddet Alta: 2000 storlaks i år!
Mens de fleste drøfter hva man kan gjøre for å berge villaksen, opplever Altaelva sitt beste fiske på over 30 år, forteller Ivar Leinan i ALI til Fiskeguiden. Det er i år landet mer enn 28 tonn laks, hvorav nesten 2000 storlaks på over 20 tonn! To av laksene veide over 25 kilo.
10-15 fisk var over 20!
–Jeg er ikke i tvil om at et påbud om fang og slipp kan berge villaksen i flere elver, sier han. Thorleif Hammari (bildet) med sin kjempe på 23,65 kilo.
Av storlaksfangsten i Altaelva ble omtrent hver tredje fisk satt tilbake. De vil ikke bli tratt med i den offisielle statistikken, slik det gjøres i utenlandske lakseelver. I mange andre land regnes ikke fangsten i antall kilo heller, men i antall fisk eller opplevelser..

All stor hunnfisk bør sette tilbake levende!
Innføring av fang og slipp-prinsippet i sårbare norske lakseelver kan berge villaksen der, mener Leinan. I Altaelva er dette blitt en suksess. 98 prosent av gjenutsatt laks gjenfanges på gyteplassene om høsten. Siden fang og slipp ble innført i Altaelva i 1998, er gytebestanden i Sautso-området fordoblet. Alta-sjefen Ivar Leinan er ikke i tvil om at man ved et påbud om fang og slipp kan redde mange norske sårbare lakseelver. I første omgang bør all stor hunnfisk settes ut igjen, samt laks som har stått lenge på elva og har mistet mye av kjøttverdien, mener han.

Bedre med fang og slipp enn stenging av lakseelver!
Fiskeguiden mener fang og slipp snarest må innføres i deler av Namsen og andre elver som et langt bedre alternativ til stengning av fisket og andre tiltak som antydes av Direktoratet for naturforvaltning. Mens mange lakseelver i utlandet har innført, og i stadig større grad innfører fang og slipp-fiske, med endog mothakeløs krok, rir den norske lakseforvaltningen egne særnorske ideer. Det skyldes etter Fiskeguidens mening en altfor komplisert forvaltning, med fagfolk og politisk innstilte rådgivere både fra Mattilsyn, Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet. Vi minner om at det finnes lakseforvaltning utenfor Norges grenser som det kan lønne seg å lytte til og høste erfaring fra.

Føler ikke smerte. Mens norske myndigheter, det vil si Direktoratet for naturforvaltning og folk i departementene, er skeptiske til fang og slipp-prinsippet av etiske grunner, som de kaller det, er det forskere som mener at laksen føler liten eller ingen smerte fra den krokes og kjøres til den er moden for landing. Det finnes menger av eksempler på at fisk lar seg fange flere ganger etter å ha vært på kroken og endog blitt sterkt merket av krokskader.
Sportsfiskere behandler sin fangst mer skonsomt enn yrkesfiskerne!

Slapp ut igjen 14 kilos-laksen!
-Jeg er kommet hit for å oppleve laksefisket og naturen. Jeg har ikke noe ønske eller behov for å spise den vakre kjempelaksen. Det er fluefisket, spenningen når laksen tar flua og duellen til fisken er landet, som driver meg, sa skotten Tom Marshall da han i pinsen slapp ut igjen sin 14 kilos laks i Orkla.

- DNs utspill om at det kan bli aktuelt å forby fiske for å verne om villaksen, er det dummeste jeg har hørt, sier Vegard Heggem, og håper dette var en uttalelse for å skape litt oppmerksomhet. Det er så mange andre måter å verne om villaksen på, som ved å sette tilbake noe av den laksen vi tar, vi som fisker mye, sier han til Fiskeguiden. I Skottland ser man en klar positiv effekt ved at sportsfiskere setter tilbake 60 prosent, sier Heggem.
(Foto: Vegard Heggem)

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS