sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2006-10-17
Lakserømlingene over til Riksadvokaten!
All den uakseptable rømmingen av oppdrettsfisk blir ikke godt nok fulgt opp av rettssysmet, mener Torstein Moland i NJFF, som sammen med WWF har klaget til Riksadvokaten.
-Det er uholdbart at store rømminger av oppdrettsfisk ikke får det vi mener er en god nok oppfølging av rettssystemet, på tross av samfunnets klare signaler om at gjentatte rømminger ikke er akseptabelt. Også Riksadvokaten har gitt klare signaler om at dette skal prioriteres, uten at det har gitt noe synlig resultat så langt, sier Moland.

I august 2005 rømte det over 450.000 oppdrettslaks fra et Marine Harvest-eid oppdrettsanlegg på Tustna i Møre og Romsdal. Det er norgeshistoriens største rømming av oppdrettsfisk ut i norsk natur. NJFF og WWF-Norge anmeldte rømmingen til politiet. Politimesteren i Nordmøre og Romsdal henla saken. NJFF/WWF anket saken inn for Statsadvokaten i Møre og Romsdal, med begrunnelse i at sakens realiteter burde medføre et straffeansvar hos oppdretter, samt at saken er av stor prinsipiell betydning. Statsadvokaten opprettholdt henleggelsen av saken. Dermed slipper oppdretteren unna evt. straff for uaktsomhet i forbindelse med rømmingen. Dessverre føyer dette seg inn i rekken av saker der ingen i realiteten blir stilt til ansvar og straffet for rømming av oppdrettsfisk.

-Vi vil be Riksadvokaten se nærmere på denne saken, og har sammen med WWF og ved hjelp vår advokat Harald Hjort sendt en klage til Riksadvokaten for vurdering, sier Moland. I klagen legges det vekt på at oppdretteren ignorerte sentrale opplysninger fra en konsulentrapport, noe som medførte at anleggets dimensjonering ikke tok hensyn til de reelle strømforhold på stedet, på tross av at dette burde vært forstått.

-Vi avventer nå med spenning Riksadvokatens vurdering av på saken. For villaksen er dagens rømningsnivå en uholdbar trussel. Det er opp til myndighetene å iverksette tiltak for å få bukt med problemet. Derfor er Riksadvokatens håndtering av saken særdeles viktig. Vi forventer at han strammer tøylene, sier lederen i NJFF i sin pressemelding

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS