sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2006-10-30
900 villaks og 100 rømlinger på gyteplassene i Etneelva
Biologer har ved dykking funnet at det nå står 900 villaks og 100 rømlinger fra oppdrettsanlegg på gyteplassene i Etneelva. Med årets gode fangster av mellomlaks, forventer vi et godt storlaksår i 2007, sier formannen Nick Jacobsen i Etne Elveigarlag til Fiskeguiden.
Fiskesesongen 2006 var noe spesiell på flere måter. Mange var spente på hva storflommen i november 2005 hadde påført av endringer og skader på de gode, gamle fiskeplassene. Hvor ville vi finne de nye standplassene til laksen?

Bra fangster tross tørkesommeren.

Fisket startet med en vannføring under middels. Bare i korte perioder regnet det såpass at elva var godt fiskbar, og spesielt i dagene 13.-17.juli var forholdene veldig gode. Da fikk vi også flere av de største laksene. Men så kom sommeren med tørke i elva – helt frem til 25.august. Da kom nedbøren og det ble et formidabelt fiske hele resten av sesongen, forteller Nick Jacobsen. Storlaks ble det lite av. Bare 26 var over 7 kilo. Derimot fikk vi mye mellomlaks. 497 i alt. Smålaks-fangsten var normal med totalt 499 fisk. Der hadde vi ventet dobbelt så mange. Sjøørreten skuffet. Årsfangsten på 289 fisk var den dårligste på mange år. Totalt ble det i Etneelva tatt 3274 kilo laks og 359 kilo sjøørret i 2006.

Lite oppdrettslaks

Oppdrettslaks var det heldigvis forholdsvis lite av. Bare i korte perioder ble der fanget en del rømlinger. Jeg har ikke fått resultatene fra innsendte skjellprøver ennå, men vil tippe at innslaget av rømt oppdrettslaks vil ligge på under 8 prosent, og det er bedre enn på lange tider, sier Jacobsen. Biologer fra universitetet i Bergen har ved dykking i høst fastslått at det finnes om lag 900 villaks, 550 sjøørret og 100 oppdrettslaks på gyteplassene. -Vi holder oppdrettslaksen under oppsikt ved et kontrollert fiske på enkelte strekninger av elva, forteller Jacobsen, som legger til at man så langt har hatt noen alvorlig oppgang av rømlinger i vassdraget.

Gode utsikter for 2007

Siden det i 2006 har vært en bra oppgang av mellomlaks i Etneelva, regner Jacobsen med at det i 2007 blir et godt storlaks-år. Men han er bekymret for sjøørreten. - Dersom fangsten av sjøørret ikke blir vesentlig bedre, blir vi nødt til å innføre restriksjoner for å bygge opp igjen sjøørretstammen, sier han
900 villaks og 100 rømlinger på gyteplassene i Etneelva
Kjartan Handeland (bildet) med årets største laks på 13,2 kilo, tatt på sluk i Sørelva 15.juli.

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS