sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2006-11-01
Godt håp om å oppklare lakserømingene på Vestlandet
-Vi har et godt håp om å oppklare de tre siste alvorlige lakserømingene på Vestlandet, sier direktør Jens Kristian Holm (bildet) i Fiskeridirektoratet til Fiskeguiden.
På et seminar i regi av Norges Jeger
- og Fiskerforbund i Oslo i dag varslet han om en forsterket innsats for å hindre rømninger og sørge for at synderne blir tatt og straffet.
Det dreier seg her om alvorlig miljøkriminalitet, som klart bryter med næringens egne krav til en bærekraftig utvikling.
Det blir nå opprettet en rømningskommisjon som skal rykke ut med egen tekniske ekspertise ved havarier i tillegg til de mer forebyggende årlige kontrollene i Fiskeridirektoratets regi.
–Av andre tiltak kan vi også tenke oss mulighetene å ilegge selskaper så klekkelig høye bøter at det ikke i noe tilfelle skal lønne seg økonomisk å bryte strenge regler og bestemmelser, sier Holm.
Godt håp om å oppklare lakserømingene på Vestlandet
Jens Kristian Holm (bildet)

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS