sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2006-11-02
Kan masseutsetting av villaksyngel snu genstrømmen?
En masseutsetting av yngel fra stedegen vill laksestamme kan være ett av de mest effektive mottrekk mot de mengder av rømt oppdrettslaks som invaderer og i stadig større grad genforurenser lakseelvene våre
sier seniorrådgiver Bror Jonsson (bildet) i Norsk institutt for naturforskning i en samtale med Fiskeguiden.

På lakseseminaret i regi av NJFF i Oslo i går belyste seniorrådgiver Bror Jonsson om farene ved den stadig sterkere innblanding av oppdrettslaksen i de ville laksebestandene. Han nevnte den ville hannlaksen som var en langt mer effektiv elsker enn hannfisk av oppdrettslaks, men understreket at man i en elv med 50 prosent villaks og 50 prosent oppdrettslaks på gyteplassene, måtte regne med en redusert yngelproduksjon på 30 prosent og en genstrøm fra rømlingene til villaksstammen på 2,4 prosent årlig.
Jonsson fortalte at rognen fra oppdrettslaks i en lakseelv er mindre og svakere. Yngelen fra rømlinger er riktignok mer aggressive enn ville lakseunger, men bare i stille vann. I elvestrømmer klarer de ville laksungene seg bedre.

Utsetting av villaksunger kan utkonkurrere innvandrerne!

Fiskeguiden har tidligere foreslått at en masseutsetting av smolt av stedegen vill stamme må være et effektivt mottrekk mot den genforurensning som det stadig økende antall av yngel fra gytende oppdrettsfisk representerer. Ved å masseprodusere smolt av den stedegne villaksstammen vil man kunne konkurrere ut den svakere smolten fra rømt oppdrettslaks, mener Fiskeguiden.

Villlaks-yngel best

Seniorrådgiver Bror Jonsson er ikke enig. For å ta vare på mangfoldet i den stedegne villaksstammen, bør man heller satse på en masseutsetting av øyerogn eller yngel fra villaks hentet inn fra de ulike gyteplassene. Bror Jonsson er ikke spesielt begeistret for laksen i genbankene. De og deres avkom har mistet mye av sin egenart.

Snu genstrømmen

Bror Jonsson nevner suksessen i Drammenselva, der all utsetting skjer med avkom fra villaks, og at en slik strategi kan være langt mer effektiv enn å frede lakseelvene mot fiske eller utprøve andre tiltak for å verne om restene av villaks-stammene. Kanskje kan en masseutsetting av yngel fra villaks i Namsen og andre rømlingstruede elver være med å snu genstrømmen, samtidig som man unngår å rokke ved næringsgrunnlaget i de mange dalførene som lever av lakseinntekter……
Kan masseutsetting av villaksyngel snu genstrømmen?
Bror Jonsson (bildet)

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS