sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2006-12-13
Dårligste laksefiske i Numedalslågen i manns minne!
Laksefangsten i Numedalslågen har vært den dårligste i manns minne. Bare 2615 laks på 9,581 tonn ble landet fra Numedalslågen i år. Det er 2 tonn mindre enn i fjor og nesten 6 tonn mindre enn i 2004. Vel 1,8 tonn av årets fangst ble tatt på kulturhistoriske redskaper. Det ble fanget 257 sjøørret på tilsammen 310 kilo.
Reduserte fangster de siste årene kan skyldes flere faktorer som, kortere fisketid, laksens overlevelse i havet, varme og tørre somre (ugunstig vannføring) og dårlig innsig av laks til kysten.
- Det er vanskelig å si eksakt hva nedgangen skyldes, men erfaring har vist oss at det er normalt med naturlige svingninger i fangstene, sier vilt- og fiskeforvalter Arne Christian Geving hos Fylkesmannen.
- Men årets sesong har vært preget av lav vannføring uten store flommer og varmt vær med påfølgende høy vanntemperatur. Dette har trolig medført at mindre laks har gått på elva og at den har stått dypt og vært lite bitevillig. Vi ser også at de kulturhistoriske redskapene, som er avhengig av en viss vannføring, har fisket betydelig dårligere enn vanlig, sier Geving.
Dårligste laksefiske i Numedalslågen i manns minne!
Morten Kvammen med sin drømmelaks på 18 kilo i 2005.

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS