sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2006-12-15
Mer enn 3 millioner laks kan være rømt i år!
Bare hver fjerde eller femte rømte oppdrettsfisk havner på rømningsstatistikken, heter det i en alarmerende rapport som Rådgivende Biologer har laget etter oppdrag fra Fiskeridirektoratet. Siden statistikken viser at det hittil i år er rømt 680 000 laks, kan det bety at det virkelige rømningstallet ligger på over 3 millioner!
– Anslaget er urovekkende og kan tyde på at innrapporteringene av rømningene som skjer etter at smolten er kommet i sjøen er svært mangelfulle, sier direktør ved Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet, Jens Christian Holm.
– Anslagene for den urapporterte rømmingen er klart høyere enn forrige vurdering, Som ble gjort av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) i 1998. Vi skal riktignok være forsiktige med å sammenligne de to undersøkelsene da de baserer seg på forskjellige metoder, samtidig som det er vesentlig usikkerhet knyttet til anslagene for urapportert rømming, sier Holm.
Fiskeridirektoratet er opptatt av å få redusert rømming av nyutsatt smolt. Gjenfangsten av rømt oppdrettslaks i elvene tyder på at denne rømmingen er betydelig underrapportert. Direktoratet har derfor foreslått en presisering om korrekt maskevidde i regelverket.
Grunnet stor etterspørsel etter smolt frykter direktoratet at det kan bli levert relativt mye undermåls fisk til matfiskanleggene våren 2007. Dette kan igjen gi større rømming av liten fisk som kommer seg igjennom notmaskene hvis maskevidden ikke er av rett størrelse. Denne fisken antas å følge naturlig vandringsmønster og vil være rimelig konkurransedyktig og vanskelig å skille fra villfisk dersom den dukker opp på gyteplassene.
Rapporten fra Rådgivende Biologer AS peker på at det for Sogn og Fjordane er en klar sammenheng mellom lakseprisen ett år og rømming det neste året. Rapport om underrapportering
Mer enn 3 millioner laks kan være rømt i år!
Jens Kristian Holm
0

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS