sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2006-12-15
Verdens største villaksstamme på utryddelsens rand !
Verdens største laksestamme i Vosso er på utryddelsens rand. Genene hos villaksen i vassdraget er allerede påvirket av rømt oppdrettslaks og arvematerialet i genbanken er utvannet og er ferd med å gå ut på dato. Vi øker nå produksjonen i genbanken til bortimot en million rogn av vosse-laksen for å gjøre en forsterket innsats for å redde stumpene av denne berømte laksestammen, sier fiskeforvalter Atle Kambestad (bildet) i Hordaland til Fiskeguiden.
Fiskeforvalteren sier at det ikke er noe galt med laksens leveområder i vassdraget. Elva er rein. Gyte- og oppvekstplassene er tilfredsstillende. Det er i ute i sjøen laksungene møter problemene. Luseplagen er den verste. Den tar knekken på mesteparten av laksungene på vandring ut til beiteplassene, har forskerne fastslått. Derfor har vi de siste årene foretatt forsøk med å behandle laksunger mot lakselus o deretter slepe dem til havs utenfor lusebeltene, og vil nå vurdere om vi skal gjøre dette i større skala, sier Kambestad.

Redningsaksjon på gang.


I dag har vi øket rognproduksjonen ved genbanken til 700 000 rogn, og tar sikte på å øke den til en million. For å få bedre plass til Vosso-stammen i genbanken, har vi kastet ut flere av de andre elvestammene. Det haster nemlig fryktelig å få reddet restene av verdens største villaks, som i sin tid hadde en snittvekt på mellom 9 og 12 kilo. Denne redningsaksjonen har topp prioritet, sier Kambestad.

Mattilsynet må skjerpe seg!


Fiskeforvalteren understreker at det nå ligger et meget tungt ansvar på Mattilsynet og oppdrettsnæringen for å hindre at luseplagen tar knekken på restene av Vosso-laksen, og regner med at de nå setter inn betydelig ressurser for å avluse oppdrettslaksen. Vosso-laksen kan bli den første viktige villaksstammen som vi mister for godt hvis ikke Mattilsynet og oppdrettsnæringen nå går inn med drastiske effektive tiltak mot lakselusa, sier Kambestad.

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS