sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2007-01-05
Oppdrettslaksen må steriliseres straks!
Dette er tragisk og direkte latterlig. Med null-flukt som siktemål, opplever oppdrettsnæringen isteden en masseflukt av fisk. La oss sope inn penger så lenge kontrollørene sover og ingen straffer oss, er tydeligvis den nye kystadelens strategi, skriver Fiskeguiden. Norges Jeger- og Fiskerforbund krever næringen satt under administrasjon og fisken sterilisert!
Krever oppdrettsnæringen satt under administrasjon!
-Nå er grensen nådd, vi krever at alt arbeide vedrørende rømningssikring i oppdrettsnæringen settes under administrasjon av myndighetene slik at vi kan få bukt med rømningene. Det sier en opprørt generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Bjarne Oppegård, etter at det er fastslått at det i 2006 rømte minst 790.000 laks og ørret fra norske oppdrettsanlegg.
Nesten en halv million rømlinger i en smell!
Den offisielle rømmingsstatistikken de siste 10 årene er dyster lesing. Årlig har det rømt mellom 400.000 og 600.000 oppdrettslaks i følge offisielle statistikker. Det er mer enn det samlede innsiget av norsk villaks til kysten. 2005 var et særskilt ille år, med 722.000 rømte individer. Det året hadde vi norgeshistoriens største rømming på Tustna, der 450.000 laks rømte i en smell. Så kommer tallene for 2006, som altså topper tallene de siste 10 årene.
DN roper varsko!
Det er bred politisk og faglig enighet om at rømming av oppdrettsfisk er en av de store utfordringene for de norske villaksstammene. Gjennom om lag 20 år har oppdrettsnæringen bedrevet biologisk forurensing gjennom uakseptable høye rømminger. Ledende genforskere har varslet at med dagens høye rømningsnivå, så er villaksen slik vi kjenner den i dag en saga blott om 30 år. Norge har både nasjonale og internasjonale forpliktelser om å ta vare på villaksen, noe de ikke klarer dersom det høye rømningsnivået fortsetter. Direktoratet for naturforvaltning roper et alvorlig varsko, og varsler harde restriksjoner i laksefisket de kommende år. Det vil ramme lokalsamfunn langs lakseelvene som henter livsinntekter fra fisketurismen.
Halvparten av oppdretterene gir blaffen!
Regjeringen ved fiskeriministeren, har laget en handlingsplan som kalles ”Visjon nullflukt”. Tiltakene i denne planen er gode, men det er alt for lange perspektiver før planen gir noen virkning. Når vi i tillegg får en rapport på bordet som viser at 39 av 75 kontrollerte oppdrettere ikke følger opp de tekniske krav til oppdrettsanleggene som samfunnet har pålagt dem, nettopp for å forhindre rømming, da skjønner vi at det ikke nytter.
Samfunnstilliten er grovt misbrukt.
Oppdrettsnæringen selv har i 20 år sagt at de skal ta fatt i problematikken og rydde opp. De har blitt gitt en betydelig tillit fra samfunnet, ved at de i stor grad selv har stått for kontroll og oppfølging av tiltak. Så langt har de ikke evnet å få bukt med problemet, snarere tvert om, antallet rømt fisk i sjøen bare øker. I lys av dette krever nå NJFF i et brev til Fiskeridepartementet at myndighetene øyeblikkelig iverksetter følgende tiltak:
* Oppdrettsanleggene fratas mulighet til egenkontroll av anleggene hva gjelder drift og vedlikehold, samt oppfølging av krav til teknisk standard. Dette ansvaret må overtas av myndighetene som skal bruke uavhengige kontrollinstanser.
* All oppdrettsfisk må merkes umiddelbart, slik at rømminger kan spores, og ”forurenser kan betale”–prinsippet kan iverksettes.
* Innen utgangen av 2007 bør all opdrettsfisk steriliseres for å forhindre en genetisk innblanding med villaksen.
* Rømt oppdrettsfisk som sådan, må kriminaliseres på linje med annen forurensing fra industrivirksomhet, slik at nødvendige straffereaksjoner kan iverksettes med hjemmel i lovverket.
Oppdrettslaksen må steriliseres straks!
Direktør Jens Christian Holm i Fiskeridirektoratet makter ikke å stoppe rømningene. Foto: Eivind Fossheim.

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS