sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2007-01-25
Gaula beste lakselva for sportsfiske i Norge!
Tanavassdraget hadde den beste laksefangsten i Norge i 2006, men av de vel 46 tonn som ble landet, var 21 tonn tatt på garn! Gaula var egentlig den beste sett med sportsfiskernes øyne. Her ble all fisken på 44 tonn tatt på stang! Vi har ført opp Altaelva med 32 tonn. Statistisk Sentralbyrå opererer med 10 tonn mindre. Det skyldes at SSB unnlater å ta med laks som slippes ut igjen! Her er 20 på topp-lista vår:
1 Tanavassraget 46039 ( 21070 på garn!)
2. Gaula 43979
3. Altaelva 31750 (20024)
4. Orkla 23144
5. Namsen 15491
6. Mandalselva 11960
7. Bjerkreimselva 11897
8. Otra 10656
9. Numedalslågen 9578 ( 1821 kg på garn)
10.Repparfjordelva 9365
11.Neiden 8530. ( 1105 kg på garn)
12.Drammenselva 8000
13.Målselva 5809. (hele vassdraget)
14.Stjørdalselva 5509
15.Vestre Jakobselv 5424
16.Reisaelva 5071
17.Surna 4740
18.Komagelva 4645
19.Stabburselva.Vesterb.4507
20.Lakselva i Porsanger 4434
Les mer her:
klikk her
I Statistikkbanken finnes også tall for hver enkelt elv.

Foreløpig statistikk. Elvefiske. Fangst og gjennomsnittsvekt. Fylke. 2006 Fylke Fangst Gjennomsnittsvekt sjøaure Sjøaure og og i alt laks sjørøye laks sjørøye Hele landet......... 497683 419635 78048 3.0 1.0 01 Østfold.......... 1742 1723 19 4.9 1.3 ENNINGDALSELVA (BERBYELVA 989 985 4 5.9 2.0 GLOMMA .................. 377 365 12 3.3 1.0 Tista 145 142 3 7.5 3.0 ÅGÅRDSELVA .............. 231 231 0 4.1 - 02 Akershus......... 329 97 232 1.9 1.2 ASKERELVA ............... 7 7 0 1.4 - SANDVIKSELVA ............ 322 90 232 1.9 1.2 03 Oslo............. 33 19 14 2.1 1.3 AKERSELVA ............... 9 1 8 1.0 1.1 LYSAKERELVA ............. 24 18 6 2.3 1.5 06 Buskerud......... 9327 8523 804 4.1 1.1 DRAMMENSELVA ............ 8146 8000 146 4.3 2.2 LIERELVA ................ 1047 453 594 2.3 1.0 ÅROSELVA ................ 134 70 64 4.1 1.2 07 Vestfold......... 9888 9578 310 3.7 1.2 LÅGEN (NUMEDALSLÅGEN) ... 9888 9578 310 3.7 1.2 08 Telemark......... 1560 1557 3 3.0 0.8 HERREVASSDRAGET (BAMBLE) 73 70 3 2.7 0.8 SKIENSVASSDRAGET ........ 1487 1487 0 3.0 - 09 Aust-Agder....... 1308 1127 181 1.9 1.2 NIDELVA (ARENDALSVASSDRAG 1071 1028 43 1.8 1.7 VEGÅRVASSDRAGET (STORELVA 237 99 138 2.5 1.1 10 Vest-Agder....... 31681 30067 1614 2.3 1.1 AUDNA (AUDNEDALSELVA) ... 2714 2532 182 2.0 0.9 KVINA (KVINEDALSELVA) ... 2605 2492 113 3.4 1.4 LYNGDALSELVA (LYGNA) .... 1038 751 287 2.0 0.9 Lundeelva 6 0 6 - 0.6 MANDALSELVA ............. 12635 11960 675 2.3 1.2 OTRA .................... 10804 10656 148 2.2 1.1 SONGDALSELVA............. 134 25 109 1.7 0.9 TOVDALSELVA ............. 1745 1651 94 2.3 0.9 11 Rogaland......... 39229 38029 1200 2.3 1.0 ESPEDALSELVA (MÆLEELVA) 1458 1411 47 4.0 1.3 DIRDALSELVA ............. 1613 1579 34 4.0 0.9 FIGGJO .................. 4564 4422 142 2.0 1.0 FRAFJORDELVA ............ 823 756 67 3.8 1.0 FUGLESTADELVA ........... 68 62 6 2.2 0.8 HELLELANDSELVA (EIGERSUND 119 68 51 1.3 1.1 HJELMELANDSELVA ......... 10 6 4 2.9 0.7 HÅELVA .................. 2953 2953 0 2.2 - HÅLANDSELVA (I ERFJORD) . 385 380 5 4.0 1.3 JØRPELANDSELVA .......... 117 106 11 2.1 0.7 KVASSEIMSELVA ........... 80 80 0 1.4 - LYSEELVA ................ 104 77 27 3.2 1.0 N.VARHAUGELVA ........... 102 102 0 1.6 - NORDELVA I SAUDA ........ 135 57 78 3.4 1.0 OGNA .................... 2055 2036 19 2.0 1.1 RØDNEELVA (SANDEIDELVA) . 214 208 6 2.7 0.9 S.VARHAUGELVA ........... 86 85 1 1.2 0.5 SOKNDALSELVA ............ 2093 2014 79 1.9 0.8 STORELVA I SAUDA ........ 95 13 82 2.6 0.9 SULDALSLÅGEN (SANDSELVA) 4835 4578 257 3.8 1.0 Svendsbøelva 5 5 0 1.7 - TENGS-,BJERKREIMSELVA ... 11985 11897 88 1.7 1.0 ULLA (VADLAELVA) ........ 243 241 2 3.5 1.0 VIKEDALSELVA ............ 1332 1272 60 3.4 1.0 VORMA (VORMEDALSELVA) ... 1239 1231 8 2.9 0.8 ÅMSELVA (I VATS) ........ 87 31 56 1.9 0.8 ÅRDALSELVA (STORÅA) ..... 2429 2359 70 4.5 1.0 12 Hordaland........ 10946 8375 2571 3.1 1.1 BONDHUSELVA ............. 94 35 59 4.4 1.5 DALEELVA I VAKSDAL ...... 752 479 273 4.2 0.8 EIO M/BJOREIA OG EIDFJORD 282 93 189 5.2 1.7 EKSO (EKSINGEDALSVASSDRAG 39 23 16 5.8 1.1 ETNEELVA ................ 3635 3275 360 3.2 1.2 FJELLVASSDRAGET ......... 223 183 40 4.5 0.8 FJONEELVA I SVEIO ....... 2 1 1 1.0 1.0 FJÆRAELVA (RULLESTADELVA) 124 109 15 3.6 0.9 FRØYSETELVA ............. 332 235 97 2.7 0.9 GRANVINSELVA ............ 166 61 105 3.2 1.3 GUDDALSELVA ............. 4 4 0 4.0 - HOPEVASSDRAGET .......... 96 15 81 3.8 1.3 JONDALSELVA ............. 38 16 22 4.0 2.2 KINSO ................... 104 90 14 4.5 1.6 KJÆRELVA M/STORVATNET ... 57 16 41 2.7 0.4 LONEELVA ................ 418 391 27 1.9 0.7 LØNNINGDALSELVA ......... 64 27 37 3.4 0.7 MATREELVA ............... 282 12 270 3.0 0.8 MOELVA (MODALSELVA) ..... 135 61 74 2.5 1.5 MOSNESELVA .............. 317 285 32 3.2 0.9 OMVIKELVA ............... 7 6 1 6.0 1.0 OPO M/SANDVINVATNET ..... 262 188 74 4.8 1.9 OSELVA I OS ............. 955 794 161 2.8 1.1 ROSENDALSELVA (HATTEBERGV 311 284 27 3.3 1.4 Romarheimselva 41 2 39 1.0 0.6 SIMADALSELVA (SIMA) ..... 14 8 6 2.7 1.0 STEINDALSELVA M/MOVATN I 88 45 43 3.0 2.4 STORELVA (ARNAELVA) ..... 531 489 42 2.6 1.1 Storelva, Natås 53 0 53 - 0.9 TYSSELVA I SAMNANGER .... 485 467 18 2.5 1.0 USKEDALSELVA ............ 451 335 116 3.4 1.3 VOSSO (VOSSOVASSDRAGET) . 200 7 193 3.5 1.1 ÅDLANDSVASSDRAGET (FRUGAR 58 49 9 2.6 0.5 ÆNESELVA ................ 314 288 26 3.9 1.9 ØYSTESEELVA ............. 12 2 10 2.0 1.7 14 Sogn og Fjordane. 32749 24740 8009 3.9 1.5 AURLANDSELVA ............ 555 0 555 - 2.8 BOTNEDALSELVA I BREMANGER 3 3 0 1.5 - BØELVA (LEIRVIKELVA) .... 27 24 3 2.7 1.5 DALEELVA I HØYANGER ..... 700 685 15 3.5 1.2 EIDSELVA ................ 3881 2778 1103 4.2 1.2 ERVIKELVA ............... 613 548 65 2.6 0.4 FLEKKEELVA ............. 1268 1232 36 4.0 0.7 FLÅMSELVA ............... 230 187 43 5.5 2.9 FORTUNSELVA ............. 329 0 329 - 2.3 GAULA SUNNFJORD ......... 3759 3696 63 3.4 1.1 GLOPPENELVA ............. 1550 1233 317 4.3 1.9 HJELMA (NAUSTDALSELVA) .. 142 126 16 3.3 3.2 HOPSELVA I HYEN (HOPEELVA 537 295 242 3.6 1.4 INDREHUSVASSDRAGET I BREM 117 38 79 3.2 1.1 JOSTEDALSELVA ........... 291 9 282 4.5 1.5 JØLSTRA (FØRDEELVA) ..... 552 207 345 4.8 1.5 KVAMSELVA I GAULAR ...... 50 44 6 2.1 0.9 LOELVA (LOENVASSDRAGET) . 532 144 388 4.6 1.3 LÆRDALSELVA ............. 2195 1537 658 6.6 2.2 MØRKRIDSELVA ............ 156 0 156 - 2.1 NAUSTA .................. 3142 2902 240 3.1 0.9 NORDDALSELVA I FLORA .... 151 126 25 4.1 0.8 NÆRØYDALSELVA ........... 1508 1310 198 5.4 2.0 OLDENELVA ............... 470 262 208 4.2 1.7 ORTNEVIKELVA ............ 31 26 5 2.6 1.3 OSENELVA (SVARDALSELVA) . 905 833 72 4.4 0.9 RIVEDALSELVA 38 7 31 3.5 0.5 RYGGELVA ................ 202 172 30 4.4 1.1 SOGNDALSELVA ............ 401 396 5 4.4 5.0 SOLHEIMSVASSDRAGET ...... 376 359 17 4.3 1.2 STORELVA-DALE (DALSELVA) 674 627 47 2.0 0.7 STORELVA-FJÆRLAND 288 86 202 4.5 0.8 STRYNSELVA .............. 2484 1410 1074 4.7 1.4 VETLEFJORDELVA .......... 51 20 31 2.9 1.6 VIKJA (VIKSVASSDRAGET) .. 1302 1283 19 4.0 3.8 ÅELVA/OMMEDALSELVA ...... 1628 1485 143 4.6 1.1 ÅRDALSELVA ÅRDALSVATNET . 1102 204 898 5.1 3.1 ÅRØYELVA ................ 509 446 63 5.7 1.3 15 Møre og Romsdal.. 27658 21723 5935 3.5 1.4 AUREELVA I SYKKYLVEN .... 142 139 3 2.2 0.8 AUSTEFJORDLEVA (FYRDSELVA 232 201 31 3.5 2.1 BATNFJORDELVA ........... 46 16 30 1.6 0.9 BONDALSELVA ............. 2524 2244 280 3.9 1.1 BÆVRA (SVORKA) .......... 141 121 20 2.6 1.1 DRIVAVASSDRAGET ......... 4949 3404 1545 4.5 2.1 EIKEDALSVATNET .......... 1292 211 1081 3.8 1.2 EIRAVASSDRAGET .......... 1978 1865 113 4.2 1.4 HUSTADELVA M/FUSTVATNET O 82 82 0 1.7 - INNFJORDELVA ............ 30 12 18 1.5 1.1 ISA (HENSELVA) M/GLUTRA . 50 27 23 1.7 1.6 KORSBREKKELVA ........... 903 796 107 3.9 1.6 LITLEDALSELVA ........... 230 69 161 4.3 2.9 MÅNA (MÅNDALSELVA) ...... 432 410 22 3.4 1.2 NORDDALSELVA (DALSBYGDELV 73 52 21 3.3 0.6 OLTERELVA/ISTADELVA 2 2 0 2.0 - OSELVA I SYVDE (SØRDALSVA 112 64 48 2.9 0.7 OSELVA M/OSVATN I MOLDE . 319 266 53 1.5 0.9 RAUMA ................... 692 519 173 2.9 1.6 SOLNØRELVA 150 147 3 2.0 1.0 STORDALSELVA ............ 1161 1141 20 3.7 1.3 SURNA M/RINNA ........... 5512 4740 772 4.4 1.3 SYLTE-/MOAELVA .......... 301 282 19 1.8 0.6 SØYA .................... 695 447 248 2.0 1.2 TENNFJORDELVA (ENGESETVAS 63 61 2 1.7 0.7 TODALSELVA (TOÅA) I SURNA 585 248 337 3.0 1.5 USMA (ØKSENDALSELVA) .... 471 125 346 3.8 1.9 VAKSVIKELVA ............. 11 6 5 1.2 1.3 VALLDALSELVA (SYLTEELVA) 1038 907 131 3.8 1.9 VELLEDALSELVA (FETVASSDRA 937 877 60 2.8 0.8 VIKELVA (BJØRKEELVA) .... 260 205 55 3.2 1.0 VISA (VISTDALSELVA) ..... 294 284 10 3.2 0.9 VÅGSBØELVA (NOSVASSDRAGET 188 68 120 2.6 0.9 ÅHEIMSELVA .............. 400 349 51 2.0 1.2 ØRSKOGELVA .............. 15 15 0 1.9 - ØRSTAELVA ............... 1348 1321 27 3.0 1.0 16 Sør-Trøndelag.... 80501 78491 2010 3.5 1.0 BERGSELVA SNILLFJORD .. 6 5 1 1.7 1.0 BØRSAELVA ............... 127 125 2 1.1 1.0 FJELNA .................. 173 170 3 3.1 1.0 GAULA .................. 44665 43979 686 4.0 1.2 HOMLA (HOMMELVIKELVA) ... 194 192 2 1.4 1.0 NIDELVA ................. 4651 4482 169 3.3 1.5 NORDDALSELVA I ÅFJORD ... 1086 1051 35 1.7 0.7 NORDELVA NORDFJORDEN .... 208 208 0 1.5 - ORKLA ................... 23529 23144 385 3.6 1.4 OSAELVA SØRFJORDEN ...... 50 10 40 1.3 0.9 SKAUGA .................. 1128 1108 20 1.7 0.8 SNILLDALSELVA ........... 59 50 9 3.3 0.6 STEINSDALSELVA .......... 924 752 172 1.9 0.8 STORDALSELVA ............ 2375 2104 271 2.3 0.6 STRAUMVASSDRAGET ........ 14 14 0 4.7 - SØA I HEMNE ............. 146 52 94 1.9 1.0 TEKSDALSELVA ............ 271 246 25 2.0 0.9 VIGDA ................... 637 594 43 1.2 0.8 ÅELVA (RØSTA) ........... 258 205 53 2.7 0.8 17 Nord-Trøndelag... 39406 33864 5542 3.1 1.1 AURSUNDA (AURSUNDLIELVA) 62 58 4 1.5 0.7 AUSTERELVA ............. 182 154 28 1.2 0.7 BJØRA M/EIDSVATNET ...... 1779 1699 80 6.3 1.1 BOGNA ................... 248 202 46 1.9 0.6 BYAELVA ................. 202 202 0 2.3 - EIDA M/GRUNGSSTADVATNET . 296 25 271 3.5 1.1 FERJA ................... 537 467 70 1.6 0.6 FIGGA ................... 3 3 0 3.0 - FORRA ................... 509 496 13 3.6 1.3 HELGÅA .................. 464 446 18 3.5 1.3 HENDELVA ................ 93 15 78 1.9 1.2 HORVENELVA .............. 31 27 4 1.4 0.8 KONGSMOELVA ............. 28 25 3 2.5 1.5 KVISTENELVA ............. 146 90 56 1.3 1.0 LEVANGERELVA ............ 52 41 11 1.6 0.9 MOELVA M/SALSVATNET ..... 1931 1211 720 2.1 1.2 NAMSEN .................. 17324 15491 1833 3.2 0.9 NORDELVA ................ 74 56 18 2.3 0.9 NORDFOLDA ............... 433 155 278 3.3 1.1 OKSDØLA ................. 134 78 56 1.3 0.7 OPPLØYELVA .............. 666 648 18 4.1 2.0 SAKSELVA ................ 43 23 20 2.3 1.3 SANDØLA ................. 1299 1293 6 4.4 1.0 STEINKJERELVA ........... 282 282 0 2.2 - STJØRDALSELVA M/SONA .... 6092 5509 583 3.3 1.2 SØRÅA ................... 1060 655 405 4.5 0.9 VERDALSELVA ............. 3788 2935 853 3.5 2.1 ÅRGÅRDSELVA M/ØYENSÅA ... 1648 1578 70 1.6 0.7 18 Nordland......... 38106 16701 21405 2.3 1.0 ALSVÅGVASSDRAGET ........ 255 249 6 1.5 0.8 BEIARVASSDRAGET ......... 5732 3101 2631 3.7 1.2 BOGENVASSDRAGET ......... 217 7 210 3.5 0.7 BONNÅGA ................. 108 100 8 3.8 0.8 BOTNVASSDRAGET .......... 183 0 183 - 0.6 BRATTLANDSVASSDRAGET (KJE 38 22 16 2.8 1.3 BREILANDSVASSDRAGET ..... 73 40 33 1.3 0.7 BREMNESVASSDRAGET ....... 57 10 47 2.5 1.5 BUKSNESVASSDRAGET ....... 960 705 255 2.0 0.6 BØRELVVASSDRAGET ........ 21 8 13 2.0 1.9 DELPVASSDRAGET .......... 170 1 169 1.0 0.6 DREVJAVASSDRAGET ........ 351 31 320 2.4 3.0 EIDEBUKTVASSDRAGET ...... 16 5 11 1.7 0.6 EIDEVASSDRAGET .......... 585 63 522 2.2 1.3 ELVEGÅRDSELVA I NARVIK .. 79 49 30 2.9 1.4 FALKFJORDVASSDRAGET ..... 74 1 73 1.0 0.7 FARSTADVASSDRAGET ....... 190 114 76 1.6 0.6 FJÆREVASSDRAGET ......... 346 99 247 1.8 0.8 FLOSTRANDVASSDRAGET ..... 1441 223 1218 2.2 0.8 FLØVATNVASSDRAGET ....... 34 0 34 - 0.5 FORFJORDELVA 66 59 7 1.6 0.7 FORSÅVASSDRAGET, BALLANGE 310 282 28 2.4 1.8 FUSTAVASSDRAGET ......... 1577 145 1432 3.2 1.2 FUTELVA, BODØ ........... 99 93 6 1.8 1.5 Fiskefjordvassdraget 57 50 7 1.6 0.3 GJERVALELVA, RØDØY ...... 256 170 86 2.7 0.7 GRYTTINGVASSDRAGET 83 26 57 1.5 0.6 GÅRDSELVVASSDRAGET ...... 463 433 30 1.8 0.5 GÅSFJORDVASSDRAGET 31 1 30 1.0 0.3 HARHALSVASSDRAGET ....... 68 0 68 - 1.8 HEGGEDALSELVA I LØDINGEN 22 15 7 3.8 0.8 HELOSVASSDRAGET ......... 54 22 32 1.5 0.6 HOPSELVA, BODØ .......... 14 13 1 3.3 1.0 HOPVASSDRAGET ........... 654 77 577 2.7 0.8 Hasselbakkvassdraget 76 0 76 - 0.3 Holmstadvassdraget 162 84 78 1.9 1.0 I.STRAUMSFJORDVASSDRAGET 153 22 131 1.4 0.7 KJELLELVA (KJELDEBOTNVASS 83 78 5 1.6 0.8 KJERRINGNESVASSDRAGET ... 503 429 74 1.9 0.8 KOBBEDALSELVA 83 65 18 1.5 0.3 KOBBELVA ................ 1009 379 630 3.3 0.8 KONGSVIKELVA, TJELDSUND . 5 5 0 1.0 - Kaljordvassdraget 1 1 0 1.0 - LAKSELVA (MISVÆRELVA) ... 67 47 20 1.7 1.3 LAKSELVA (STORVATNVASSDRA 68 13 55 1.0 0.4 LAKSELVA (VALLJORDA) .... 146 146 0 2.8 - LAKSELVA M/SÆTERELVA .... 83 22 61 2.8 1.4 LAKSELVA, BEISFjORD 9 0 9 - 2.3 LAKSÅA I VALNESFJORD (FAU 73 59 14 2.8 1.1 LAKSÅDALSVASSDRAGET (LAKS 273 40 233 2.1 0.8 LAKSÅGA NORDFJORDEN ..... 249 18 231 2.6 1.2 LAKSÅVASSDRAGET I EVENES 66 52 14 1.7 0.9 LEIRELVVASSDRAGET ....... 592 145 447 3.0 0.8 LIFJORDVASSSDRAGET ...... 13 0 13 - 0.5 LILANDVASSDRAGET 40 26 14 2.6 0.5 LOMMERVASSDRAGET (BELLKJØ 739 29 710 3.2 2.1 LOMSELVA (LOMSDALSELVA) . 147 63 84 2.7 0.8 Lahaugvassdraget 4 4 0 4.0 - MELAVASSDRAGET .......... 71 39 32 2.1 0.4 MELLOMELVA/ÅSJORDELVA 32 0 32 - 0.6 MYKLEBOSTADVASSDRAGET 80 26 54 1.4 0.6 NYKVÅGVASSDRAGET ........ 22 22 0 2.4 - OSHAUGVASSDRAGET 21 20 1 1.4 1.0 OSVOLLVASSDRAGET ........ 354 326 28 2.0 0.8 RANAELVA M/PLURA ........ 397 298 99 2.3 1.4 RANELVA I LEIRFJORD ..... 44 44 0 2.8 - REIPÅVASSDRAGET ......... 302 144 158 1.7 0.7 ROGSØYVASSDRAGET ........ 41 17 24 1.9 0.3 ROKSDALSVASSDRAGET ...... 2243 2243 0 1.8 - ROMBAKSELVA ............. 26 12 14 1.7 2.0 RYGGEDALSVASSDRAGET ..... 116 37 79 1.3 0.9 RÅNAVASSDRAGET (BALLANGEN 160 89 71 3.3 3.2 RØSSÅGA ................. 386 379 7 2.0 1.0 SAGPOLLVASSDRAGET ....... 17 17 0 1.9 - SALTDALSVASSDRAGET ...... 1976 533 1443 3.4 1.3 SALTVATNVASSDRAGET ...... 46 0 46 - 0.3 SELNESVASSDRAGET ........ 19 19 0 1.6 - SILAVASSDRAGET .......... 315 40 275 1.7 1.1 SKJOMA M/KOBBELVA ....... 257 0 257 - 2.1 SKOGVOLLVASSDRAGET ...... 147 137 10 2.1 0.4 SKROMMA ................. 27 24 3 2.2 1.0 SNEISELVVASSDRAGET I LØDI 94 43 51 3.1 0.8 SPILDERVASSDRAGET (SPILDR 603 235 368 2.0 1.0 STABBURSELVA (HELLEMOVASS 42 8 34 4.0 2.4 STAVEVASSDRAGET ......... 103 103 0 1.9 - STORELVA ................ 218 208 10 2.0 1.0 STRAUMENVASSDRAGET ...... 733 527 206 2.9 1.0 STRAUMEVASSDRAGET ....... 259 10 249 1.3 0.5 SULITJELMAVASSDRAGET (SJØ 1 0 1 - 1.0 SUNDSFJORDELVA, GILDESKÅL 429 392 37 2.5 1.2 SVARTVASSELVA 8 8 0 1.3 - SVOLVÆRVASSDRAGET 272 14 258 2.8 0.4 Strandåvassdraget 132 0 132 - 0.8 TERRÅKELVA .............. 113 45 68 2.6 1.3 TOSBOTNELVA ............. 124 71 53 3.0 1.5 TÅRSTADVASSDRAGET I EVENE 242 229 13 1.6 0.8 URVOLLVASSDRAGET ........ 492 24 468 1.7 0.9 VALNESELVA, BODØ ........ 196 180 16 2.1 0.9 VARPAVASSDRAGET (KVANNELV 127 87 40 1.9 0.6 VATERFJORDVASSDRAGET .... 62 0 62 - 0.6 VEFSNAVASSDRAGET ........ 4822 849 3973 2.9 1.3 VESTPOLLVASSDRAGET ...... 63 51 12 1.6 0.7 VIKELVA ................. 86 49 37 1.5 0.5 VIKVASSDRAGET ........... 29 0 29 - 0.8 ÅELVA (ÅBJØRA) .......... 2146 879 1267 3.2 1.2 ÅSEELVA ................. 282 282 0 1.8 - 19 Troms............ 34963 18792 16171 2.8 0.8 ANDERSDALSELVA .......... 78 0 78 - 0.6 BARDUELVA ............... 424 418 6 3.9 1.0 BREIVIKVASSDRAGET ....... 438 275 163 2.9 0.5 BRØSTADELVA ............. 116 27 89 1.4 1.1 BUNKANVASSDRAGET ........ 257 95 162 2.0 0.4 BURFJORDELVA ............ 115 68 47 1.9 1.2 Ballesvikvassdraget 49 5 44 1.7 0.8 DIVIELVA ................ 286 286 0 2.3 - Finnsætervassdraget 168 101 67 1.5 0.8 GRASMYRVASSDRAGET ....... 275 106 169 1.9 0.8 HØLELVA (TØMMERELVA) BALS 155 7 148 1.8 0.6 JÆGERVATNVASSDRAGET ..... 746 347 399 3.2 0.6 KVÆNANGSELVA ............ 1037 984 53 2.1 0.8 LAKSELVA AURSFJORD ...... 88 73 15 1.7 0.9 LAKSELVA GULLESFJORD .... 127 72 55 3.8 1.0 LAKSVATNVASSDRAGET BALSFJ 440 1 439 0.5 0.6 LANGVATNVASSDRAGET ...... 276 110 166 2.0 0.7 LAUKHELLE (LAKSELVVASSDRA 2499 733 1766 2.9 0.9 LYSBOTNVASSDRAGET ....... 860 406 454 2.1 0.8 LØKSEBOTNVASSDRAGET ..... 995 155 840 2.1 0.9 MANNDALSELVA KÅFJORD .... 237 70 167 3.2 1.1 MELÅA ................... 74 68 6 1.6 0.9 MÅLSELVFOSSEN ........... 2669 2652 17 3.5 1.1 MÅRELVA (SØRELVA) ....... 43 11 32 2.2 0.3 Møkkelandsvassdraget 125 0 125 - 0.7 NEDRE MÅLSELV ........... 3396 889 2507 3.3 0.7 NORDKJOSELVA ............ 346 203 143 3.2 1.1 OKSFJORDVASSDRAGET 881 304 577 3.1 0.7 OLDERVIKELVA ............ 102 49 53 2.2 1.2 REISAVASSDRAGET (NORDREIS 6863 5071 1792 2.8 0.9 RENSÅVASSDRAGET ......... 470 214 256 2.9 0.9 RINGVATNVASSDRAGET ...... 39 3 36 2.8 0.5 ROSSFJORDVASSDRAGET ..... 787 270 517 2.5 0.6 Rotsundelva 84 50 34 5.0 0.7 Rungadalsvassdraget 30 0 30 - 0.5 SALANGSVASSDRAGET........ 2432 248 2184 5.1 0.8 SIGNALDALSELVA STORFJORD 683 52 631 3.1 0.8 SKIBOTNELVA ............. 818 277 541 3.0 1.2 SKIPSFJORDVASSDRAGET .... 324 258 66 2.2 0.8 SKITTENELVA ............. 29 11 18 2.2 1.3 SKOGSFJORDVASSDRAGET .... 399 337 62 2.5 0.7 SKØELVVASSDRAGET ........ 686 447 239 4.0 1.3 SPANSDALSELVA (LAVANGSELV 463 148 315 4.6 1.4 STRAUMSELVVASSDRAGET .... 70 0 70 - 1.0 SØRBOTNELVA RAMFJORD .... 48 12 36 2.0 0.9 TENNELVVASSDRAGET ....... 97 25 72 1.8 0.7 TENNEVIKELVA ............ 21 21 0 2.3 - TROMVIKVASSDRAGET ....... 103 29 74 2.2 0.7 TÅRSTADVASSDRAGET ....... 490 430 60 2.3 0.7 TØNSVIKELVA ............. 55 26 29 2.6 1.2 VARDNESVASSDRAGET ....... 105 4 101 2.0 0.5 Vannareidvassdraget 24 2 22 2.0 0.8 Å-VASSDRAGET (I TRANØY) . 126 3 123 3.0 0.5 ÅNDERVASSDRAGET ......... 86 71 15 2.2 1.0 ØVRE MÅLSELV M/ROSTAELVA 2329 2268 61 2.5 1.0 20 Finnmark......... 138257 126230 12027 2.9 0.8 ALTAELVA ................ 23133 20024 3109 4.2 0.6 BERGEBYELVA ............. 660 658 2 2.8 1.0 BRENNELVA ............... 121 103 18 4.5 0.7 BØRSELVA M/VIEKSA OG AILI 4143 3792 351 2.7 0.8 FUTELVA I GAMVIK ........ 134 67 67 2.2 0.6 GRENSE JAKOBSELV ........ 1101 1087 14 2.4 0.7 HALSELVA (VASSBOTNELVA) . 221 70 151 1.7 0.7 KARPELVA ................ 235 219 16 1.8 0.6 KLOKKERELVA ............. 165 151 14 1.4 0.6 KOMAGELVA ............... 5128 4645 483 2.9 0.9 KONGSFJORDELVA .......... 3761 3753 8 2.7 0.7 KVALSUNDELVA ............ 113 107 6 2.2 1.2 LAKSELVA I PORSANGER .... 4711 4434 277 4.1 1.3 LANGFJORDELVA ........... 2765 2587 178 2.5 0.6 LILLE PORSANGERELV ...... 621 185 436 1.8 0.6 MATHISELVA .............. 70 6 64 3.0 0.9 MUNKELVA ................ 507 428 79 2.0 0.6 NEIDENELVA (NORSKE DEL) . 9133 8530 603 2.7 1.0 OKSEVÅGVASSDRAGET ....... 68 6 62 1.2 0.6 REPPARFJORDELVA M/SKAIDIJ 9620 9365 255 2.2 0.7 RISFJORDVASSDRAGET ...... 1136 616 520 2.3 0.9 RUSSELVA M/RAVDULJOHKA .. 497 479 18 2.2 0.9 SANDFJORDELVA I BÅTSFJORD 267 265 2 2.1 2.0 SANDFJORDELVA I GAMVIK .. 869 838 31 2.0 0.8 SANDLANDSELVA ........... 74 0 74 - 0.5 SKALLELVA ............... 1662 1115 547 2.9 0.7 SKILLEFJORDELVA ......... 137 13 124 1.4 0.9 SNEFJORDVASSDRAGET (MÅSØY 53 18 35 3.0 0.7 SOMMERHEIMVASSDRAGET .... 94 0 94 - 0.5 STABBURSELVA VESTERBOTN . 4648 4507 141 2.9 1.1 STORDALSELVA (I BERLEVÅG) 51 16 35 1.8 1.1 STORELVA I LEBESBY ...... 1418 1327 91 2.7 0.8 STRANDELVVASSDRAGET ..... 46 0 46 - 0.7 SYLTEFJORDELVA/ORDO .... 3563 3563 0 2.4 - SØR-TVERRFJORDELVA ...... 162 43 119 3.9 0.6 TANA M/BIELVER (NORSK DEL 49648 46039 3609 3.0 0.9 TØMMERVIKELVA ........... 80 70 10 2.3 0.6 VEIDNESELVA ............. 1300 1002 298 2.2 0.7 VESTERELVA I NESSEBY .... 648 632 16 2.2 1.0 VESTRE JAKOBSELV ........ 5448 5424 24 3.1 0.6 YTRE BILLEFJORDELVA ..... 46 46 0 1.6 - Numedalslågen: Herav 1821 kg tekne med anna reiskap. Neidenelva: Herav 1105 kg laks tekne med garn. Fangst på finsk side er ikkje medrekna. Tana m/bielvar: Herav 21070 kg laks og 282 kg sjøaure tekne med garn. Fangstmengden er berekna. Fangst på finsk side er ikkje medrekna.
Gaula beste lakselva for sportsfiske i Norge!
Den vakreste laks jeg har sett, sa fotografen Frank Pålsson om denne fisken i Gaula.

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS