sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2007-03-15
Tana får en god lakse-sesong!
Det blir et god lakseoppgang i Tanaelva i 2007, mener NINA-forskeren Martin Svenning (bildet) i en samtale med Fiskeguiden. Med den gode smoltutgangen og den store oppgangen av smålaks i fjor, mener han at dette sammen med gode beiteforhold i havet , kan gi en årsfangst på 165 – 170 tonn laks med en snittvekt på 4 kilo. Det er over 50 tonn mer enn i fjor. Det blir ingen restriksjoner i sportsfisket i Tana denne sommeren, fastslår fagsjef Harald Muladal overfor Fiskeguiden.

Over 6000 laks gikk opp i Utsjok i 2006!


Forskeren Martin Svenning i Norsk institutt for naturforskning (NINA) forteller Fiskeguiden at det i fjor gikk opp 6000 smålaks for å gyte i Utsjok, den finske sideelva til Tana. Når det i tillegg var en god smoltutgang året før, er dette en gledelig utvikling som vi håper til en viss gradt gjelder mye for resten av verdens beste vassdrag for atlantisk laks. Selv om Utsjok er en typisk smålakselv, antar NINA-forskeren at også hovedvassdraget Tana og de andre sideelvene har en like positiv trend..

Ingen restriksjoner på stangfisket i 2007


Fiskeforvalter Morten Johansen og fagleder Harald Muladal har overfor Fiskeguiden ikke lagt skjul på sin bekymring for den sterke nedgangen i villaksbestanden i Tanaelva , og spesielt for storlaksen skjebne. Det blir imidlertid ikke noen restriksjoner i stangfisket i 2007, sier Muladal, men legger til at man i samtale med yrkesfiskerne vil søke å få i stand en minnelig ordning om reduksjon av faststående bruk som drivgarn , stågarn, kastenot og stengsler.

Sportsfiskerne tar halvparten av laksefangsten!


NINA-forskeren understreker at laksefisket i Tana har opplevd store svingninger, men snittfangsten de siste 30 år har ligget på 139 tonn. Han ser ingen øyeblikkelig fare for laksebestanden i Tana, men er enig med fiskeforvalterne om at det til tider med lav vannføring bør fiskes mer varsomt for å skjerme storlaksen. Undersøkelser kan tyde på at vi i dag beskatter 80 prosent av all storlaks og 35 prosent av all smålaks som går opp i Tanavassdraget for å gyte. Av dette tar sportsfiskerne halvparten, mener han.

Tana får et godt laksefiske i 2007


Martin Svennings prognoser for årets oppgang i Tanavassdraget er oppmuntrende. Med den gode smoltutgangen og den store oppgangen av smålaks i 2006,, vil det bli et godt lakseår i Tanavassdraget, mener han. Med en høyere sjøtemperatur og gode beiteforhold ute i havet har man dessuten merket seg i Utsjok at det kommer tilbake stadig flere andregangsgytere.. I sine prognoser for 2007 anslår han en årsfangst på 165-170 tonn laks med en snittvekt på 4 kilo. Det er over 50 tonn mer enn det som ble tatt på norsk og finsk side i 2006.

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS