sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2007-04-18
Melhus jeger og fiskeforening tar Gaula tilbake!
Melhus Jeger og Fiskeforening har i de siste årene mistet mange av sine vald til mer pengesterke folk. Nå sier foreningen stopp og tar elva tilbake ved å sikre seg de kjempegode Borten- og Saugenvaldene, samtidig som de fornyer avtalen om Prestegårdsvaldet og Melhus/Lena-valdene. Arild Sørlien i MJFF sier til Fiskeguiden at de har betalt markedspris, uten at han vil røpe beløpet. Nytt av året er at slukfiske blir automatisk forbudt ved vannføring under 20 m3/sek.
Med sitt nye leieforhold har Melhus Jeger og Fiskeforening markert at det er fullt mulig for en sportsfiskeforening å betale markedsprisen for å sikre en fortsatt adgang til Norges beste lakseelv for sportsfiske. Fiskeguiden henviser til foreningens hjemmeside Melhus Jeger og Fiskeforening
Her finner du kart over fiskeplassene, bilder og mer info. Trenger du ytterligere informasjoner, kan du kontakte fiskeutvalgets nye leder Arild Sørlien, aris3@online.no tel + 47 72 85 41 46 / + 47 90 59 86 83
Bortsett fra Prestegårdsvaldet som trenger mye vann for å fiske godt, kan de andre valdene fiske godt under de fleste vannforhold.
Vær oppmerksom på de nye reglene for 2007. Når vannføringen i Gaulfossen går under 20 kubikkmeter i sekundet, er det kun tillatt å fiske med flue og mark uten søkke. Det er også på tale å begrense redskapsbruken i sideelva Sokna.

Støren


Støren JFF organiserer fisket over en elvstrekning på 12 kilometer i Gaula og sideelva Sokna. Støren valdet i Gaula omfatter en fiskestrekning på 4 kilometer fra Gaula bru i sør til Horg grense like ned for Hage bru i nord.. Valdet er delt inn i 4 soner som fiskes på ett og samme kort med unntak av Svarthølen og ned til Jernbanehølen Fiske kan foregå på begge sider av elva med unntak av sone 2A og 2B, hvor fiske kun er tillatt fra østsiden av elva og da bare med fluestang og flue. Kart, bilder og mer info:
klikk her

Sokna 1


Sokna er ei sideelv til Gaula og munner ut på Støren. Sokna 1 - valdet omfatter den nedre og midtre del av Sokna. Den nederste delen strekker seg fra grensen i mot Frøset val
d til Støren Trelast. Øverøyen/Bratt er ca 700 meter langt, og fiskes fra vestsiden av elva. Valdet kan være fantastisk når elva vokser etter å ha vært lita og fisken har blitt stående i Gaula i påvente av mer vann. Kart, bilder og mer info: Klikk her
Melhus jeger og fiskeforening tar Gaula tilbake!
Den finske fluefiskeren Jarkko Juutila sin laks på 20,8 kilo som han tok 10.07.2006 på tubeflua Silver & Black på Hage vald på Hovin.
Fishmaster Fiskereiser

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS