sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2007-12-07
Flere lakseelver foreslås lukket for alt fiske fra 2008
Lærdalselva (bildet), Jølstra og en lang rekke andre norske lakseførende elvstrekninger er foreslått helt lukket for fiske fra og med sommeren 2008. Diskusjonen er i full gang. Høringsfristen går ut 15. og 20 januar og fylkesmennene er pålagt å ha de nye og strenge fiskereglene klare til 15.februar 2008. Her kan du lese hvilke elver som er foreslått helt lukket eller hvor villaksen børe fredes av hensyn til en altfor liten og sårbar gytebestand:

Elver som av fylkesmennene er foreslått fredet mot alt fiske eller der villaksen bør fredes:Auneelva
Aurlandselva ( laksefiske)
Bjerkaelva
Bjoreio
Bogelva
Borgevassdraget (elva)
Fiskefjordvassdraget ( elva)
Færsetvassdraget (elva)
Forsåelva
Gjerstadelva
Grunnførfjordelva
Gryttingvassdraget (elva)
Halsanelva
Hestdalselva
Indre Straumfjordvassdraget (Trollvasselva)
Jølstra
Kaljordvassdraget (elva)
Lakselva i Godfjorden
Lakselvvassdraget
Laksådalsvassdraget (elva)
Laksåga i Nordfjorden (villaks)
Lanfjordelva /Fjelldalselva
Lilandvassdraget ( elva)
Lærdalselva
Melavassdraget (elva)
Nordsandvassdraget (elva)
Numedalslågens munning(kilenotfiskeforbud)
Nøssvassdraget (elva)
Oselva
Ranelva
Sagpollvassdraget (elva)
Selnesvassdraget (elva)
Silavassdraget (elva)
Skjelvareidvassdraget
Steinselva
Sørdalselva
Teinvassdraget
Toftenelva
Tysseelva
Uskedalselva
Vikvassdraget
Ytre Straumfjordvassdraget (Langvasselva
) Ytredalselva

Fylkesmennenes forslag til forskrifter:


Østfold
Aust-Agder Vest-Agder
Vestfold
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Sør-Trøndelag
Flere lakseelver foreslås lukket for alt fiske fra 2008
Svein Ingvald Opdal, Seimsfoss, tok sin drømmelaks i Lærdalselva. Helt alene og uten hverken håv eller klepp, landet han storlaksen på 17,5 kilo på flue 17.august 2003.

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS