sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2009-08-29
Kampen mot lakseparasitten i Steinkjerelva kan være tapt
Dersom hydrologene ikke i detalj har kartlagt vannkildene, de minste bekker og skjulte,vannfylte grøfter, er det stor sannsynlighet for at den kjemiske behandlingen av Steinkjerelva og Lærdalselva mislykkes, sier professor ved Høgskolen i Telemark og vannkjemisk ekspert Espen Lydersen (bildet) til Fiskeguiden.
At kampen mot lakseparasitten har vært mislykket hittil, skyldes ikke den kjemiske behandlingsmetoden, men Direktoratet for naturforvaltnings manglende satsing på hydrologiske kartlegging av vassdragene i forkant, mener han. Det kan bety at helgens innsats i Steinkjerelva er bortkastet og at den forstående behandling av Lærdalselva Dersom ikke hydrologene i detalj har kartlagt vannkildene, de minste bekker og vannfylte grøfter under jorda, er det stor sannsynlighet for at den kjemiske behandlingen av gyro-elvene mislykkes, sier professor ved Høgskolen i Telemark og vannkjemisk ekspert Espen Lydersen til Fiskeguiden. At kampen mot lakseparasitten har vært mislykket hittil, skyldes ikke den kjemiske behandlingsmetoden, men Direktoratet for naturforvaltnings manglende satsing på hydrologiske kartlegging av vassdragene i forkant, mener han. Det kan bety at helgens innsats i Steinkjerelva er bortkastet og at den forstående behandling av Lærdalselva heller ikke denne gang vil lykkes. Atter en gang dreper man ned alt liv i Steinkjerelva i et nytt forsøk på å kvitte seg med parasitten. 50 millioner kroner er brukt. Mange frykter at krigen mot lakseparasitten kan være tapt.

For å vinne erfaring

På Fylkesmannen i Sogn og Fjordanes hjemmeside fremgår det at man ikke sikker på om høstens kjemiske behandling av Lærdalselva vil lykkes. SFT har gitt løyve til å benytte aluminiumsulfat, svovelsyre og CFT, og fylkesmannen skriver at formålet er å vinne ny erfaring med bruk av aluminium som hovedkjemikal i kampen mot lakseparasitten, og å redusere faren for spredning av smitte til andre vassdrag i indre og midtre Sognefjord. Og han presiserer: Tidligere har Mattilsynet gjort vedtak om behandling av Lærdalselva inntil vassdraget er smittefritt.
Fiskeguiden støtter fylkesmannen syn på at man her bør eksperimentere,det kun benyttes kjemikalier som ikke dreper ned all sjøørrten og resten av livet i elva. ler ikke vil lykkes denne gang heller. Atter en gang dreper man ned alt liv i Steinkjerelva for å kvitte seg med parasitten. 50 millioner kroner er brukt. Mange frykter at krigen mot lakseparasitten kan være tapt.

For å vinne erfaring

På Fylkesmannen i Sogn og Fjordanes hjemmeside fremgår det at man ikke sikker på om høstens kjemiske behandling av Lærdalselva vil lykkes. SFT har gitt løyve til å benytte aluminiumsulfat, svovelsyre og CFT, og fylkesmannen skriver at formålet er å vinne ny erfaring med bruk av aluminium som hovedkjemikal i kampen mot lakseparasitten, og å redusere faren for spredning av smitte til andre vassdrag i indre og midtre Sognefjord. Og han presiserer: Tidligere har Mattilsynet gjort vedtak om behandling av Lærdalselva inntil vassdraget er smittefritt.
Fiskeguiden støtter fylkesmannen syn på at man her bør eksperimentere, men det under fvorutsetning at man kun benytter kjemikalier som ikke dreper ned all sjøørreten og resten av livet i elva.
Kampen mot lakseparasitten i Steinkjerelva kan være tapt
Espen Lydersen i Batnfjordselva.

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS