sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2014-05-14
Millioner av farmlaks slaktes. Smittepress på villaksen
Millioner av oppdrettslaks i Trøndelag må nå slaktes for å hindre at smitten av laksesykdommen Pancreas Disease (PD) skal spre seg til anlegg nordover. Det som ikke nevnes, er det smittepresset som påføres villaksen og annen villfisk, og Fiskeguiden no. føler seg ikke trygg på konsekvensene for villfisken, selv om forskeren Mona Dverdal Jansen ved Veterinærinstituttet kan fortelle oss at viruset i liten grad overføres fra smittet oppdrettsfisk til vill laksefisk, men legger til at man vet svært lite til konsekvensene på villfisk, skriver kommentator Eivind Fossheim, Fiskeguiden.no.
- Basert på de overvåkningsprogrammene som til nå er gjennomført på vill anadrom laksefisk ser det ut til at SAV i liten grad overføres fra smittet oppdrettsfisk til ville laksefisk, sier forsker Mona Dverdal Jansen ved Veterinærinstituttet til Fiskeguiden.no.
Det er generelt svært få påvisninger av PD-virus hos villfisk i de landene som har hatt PD i mange år på oppdrettslaks/-regnbueørret.
Det kan selvsagt ikke utelukkes at noen ville laksefisk blir smittet, utvikler sykdom og dør i sjøvannsfasen slik at smitte dermed ikke kan bli oppdaget ved retur til elvene. Dette vet vi svært lite om og den betydningen PD kan ha på villfiskpopulasjonen er lite kjent.
Resultater fra overvåkningen finnes blant annet her:
http://www.vetinst.no/Publikasjoner/Rapportserie/Rapportserie-2013/Annual-report-on-health-monitoring-of-wild-anadromous-salmonids-in-Norway http://www.imr.no/filarkiv/2014/03/virussmitteovervaking_av_vill_sjoorret.pdf/nb-no

Lakselus og virus

Ved siden av lakselusa er Salmonid alphavirus (SAV) og pankreassykdom (PD) et stort problem for oppdrettsnæringen i Norge.
Forbereder seg på å slakte 1,4 millioner laks!
Millioner av farmlaks slaktes. Smittepress på villaksen
0
0

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS