sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2014-09-20
Jølster-ørreten trues av ny kraftutbygging
Denne storørreten på 12,1 kilo, som ble tatt innerst i Kjøsnesfjorden i 1996, hadde vært på gytevandring tre ganger nede i Jølstra. Nå trues den berømte storørret-stammen og resten av fisken i Nord-Europas rikeste ørretvann av en ny kraftutbygging. - Dette må vi hindre, mener reiselivsnæringen i Jølster.
Det begynner nå å gå opp for jølstringene at det ikke var så lurt å bygge kraftverket i Kjøsnesfjorden. Bøndene som fisker med garn i Kjøsnesfjorden og i Jølstravatnet øst for Myklebust, forteller Fiskeguiden.no at fangstene har vært dårligere og kvaliteten noe svakeret enn årene før. Spesielt har den god del av ørreten vært hvit i kjøttet, noe som kjennetegner all fisken i brevannet øst for Kjøsnesbrua.
Fiskeguiden.no mener at næringsforholdene for fisken er blitt betraktelig dårligere etter at kraftverket slukte 11 av bekkene som tidligere førte med seg mye mat fra fjellsiddene og ned i vatnet, men dette regner man med at forskere følger opp med nye undersøkelser..
Med en vanntemperatur på opptil 20 grader har ørreten stått dypt i Jølstravatnet denne sommeren. Det meste av fisken har stått og sturet på de dypeste plassene. Næringsvandringen stoppet opp inn mot elveos med lite vann. Dessuten sviktet totalt næringsvandringen til ørret fra kvartkiloen og opp til halvkiloen som normalt går ned i Jølstra fra midten juni til 20.september. Selv om de fleste av fiskgruppene til Norsk Fiskesenter har fått innfridd fiskegarantien sin, har det aldri vært så vanskelig å få fisk i elva som i år.
Og verre vil det bli om Sunnfjord Energi sine planer om den nye kraftutbyggingen i Jølstra blir noe av. De som er opptatt av reiselivsnæringen Jølster har gitt NVE sine klare synspunkter på hva som vil skje ved en ny utbygging, og Jølster Rafting og Norsk Fiskesenter regner med å legge ned virksomheten dersom planene realiseres.
Mest utsatt er den berømte storørret-stammen som av et utvalgt nedsatt av Direktoratet for naturforvaltning ( nå Miljødirektoratet) mener et verneverdig. Med nye inngrep i vassdraget ned til nåværende kraftverksdam ved Moskog, regner Norsk Fiskesenter med at storørretens vandringsemuligheter blir redusert og viktige gyte- og standplasser blir ødelagt for bestandig.

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS