sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2015-10-15
Nytt farlig press på storørret-stammen i Jølstravatnet
Mens NVE behandler de nye kraftutbyggingsplanene som vil redusere gyteplassene til den unike storaurestammen i Jølstravassdraget, har nå fylkesmannen gitt grunneierne lov til å fiske helt frem til 10.november med både bunngarn og flytegarn i Kjøsnesfjorden, der storørreten, som den eneste kannibalen i landet, har sine skjulesteder og sitt område på sin jakt etter småørret ellers i året.
Det blir hvert år tatt storørret på garn både i Kjøsnesfjorden, den nordligste armen av Jølstravatnet, og på to-tre andre plasser i innsjøen, der den har gode skjuleplasser og kan benytte som base for sin jakt på småfisken utenom gytetida.
Ivar Sægrov, som har fisket med garn i Kjøsnesfjorden i 65 år, forteller at han jevnlig fanger storørret, og senest nå i spetmebre tok en rugg på 9,4 kilo. I magen hadde den en ørret på 30 cm.

- Storørreten bør gjenutsettes

Grunneierne hevder at utvidelsen av fangsttida med over en måned, er nødvendig for å holde kvaliteten på fisken vedlike, men Fykesmannen er betenkt over at man tar ut storørreten i samme slengen. -Han ber grunneierne vurdere en avgrensning av fisket eller innføre krav om at storørret i skal gjenutsettes.
Fiskeguiden.no synes det er betenkelig av grunneierne å hevde at det er nødvendig med et sterkere fiskepress for å holde kvaliteten oppe, samtidig som de også beskatter den nasjonale verdifulle storørretbestanden, som nettopp gjør jobben med å hindre en overbefolket ørretbestand.
Problemet i Kjøsnesfjorden er etter Fiskeguidens mening at det er altfor lite mat her i store deler av året. Derfor har den en lyserød eller hvit kjøttfarge.

Næringsvandring inn og ut av Kjøsnesfjorden

- Det var far min og hans søstersønn som i sin tid innførte oterfiske i Jølstravatnet, forteller Fiskeguidens Eivind Fossheim.. - Som guttunge fikk jeg stadig høre at det nettopp rundt skjærene ute i Jølstravatnet , som nå Vegvesenet har planer om å fylle ut med tunnelstein, var spesielt mye fisk å få når ørreten dro på næringsvandring ut av Kjøsnesfjorden til de mer matrike områdene mot Skjærsura og Skeisbukta.
Men oterfiskerne tok også noen runder inn i Kjøsnesfjorden for å ta fisk som vandret inn til kaldere brevann her når sommertemperaturen i Jølstravatnet kunne bli for høy, ble det fremholdt.

Europas rikeste ørretbestand må forvaltes riktig

Etter Fiskeguidens mening er det viktig at forskere og forvaltere av den verdifulle nasjonale ørretstammen holder et våkent øye med Europas rikeste ørretbestand og den unike storørreten. Ikke minst er det viktig at den lokale og fylkeskommunale forvaltningen holder en streng regi på Vegvesenets planer om å benytte Jølstravatnet som en billig dumpingsplasse for tunnelstein.
- Min største drøm hadde vært å få gjenskape de gamle naturlige strandlinjene rundt Jølstravatnet, sa en landskapsarkitekt fra NVE som i sin tid hadde ansvaret for å reparere på naturskader og andre inngrep som følge av tidligere kraftutbygging.
Nytt farlig press på storørret-stammen i Jølstravatnet
Sverre Amundsen med sin storaure på 12,1 kilo, tatt i Kjøsnesfjorden. Den hadde vært nede i Jølstra og gytt gtre ganger, viste skjellprøven. Foto: Eivind Fossheim

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS